This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Konvertibel 2015

Årsstämman i ÅF AB (publ) beslutade den 29 april 2015, i enlighet med styrelsens förslag om upptagande av ett konvertibelt förlagslån genom emission av konvertibler riktade till ledning och nyckelpersoner i ÅF-koncernen.

Styrelsen finner det angeläget och i alla aktieägares intresse att anställda i koncernen har ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling på aktien i bolaget. Syftet med ett långsiktigt incitamentsprogram är att stimulera medarbetare till fortsatt lojalitet och fortsatta goda prestationer. Vidare är det styrelsens bedömning att incitamentsprogram ökar koncernens attraktivitet som arbetsgivare.

Hantering/kontaktuppgifter gällande konvertibelprogrammet
Du kan vända dig med eventuella frågor kring konvertibelprogrammen till kontoret i Arenastaden enligt nedan. Observera att banken endast kan hjälpa dig att sälja aktier om du fyllt i en säljorderblankett. Det räcker inte att ringa till bankkontoret. Se länk till säljorderblanketten längre ner på sidan.

Handelsbanken Arenastaden
Evenemangsgatan 17
Box 3126
169 03 Solna
Telefon: 08- 674 19 30

Har du frågor/funderingar gällande konvertibelprogrammen skickar du mail till af@handelsbanken.se