This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Talare ÅF Green Day

Heidi Huusko

Heidi Huusko är programansvarig för miljö och klimat på UN Global Compact sedan 2012. Hon har en magisterexamen inom företagsekonomi med inriktning mot ekologisk ekonomi. Heidi arbetar främst inom FN:s generalsekreterare Ban Ki-moons initiativ Caring for Climate för att mobilisera näringslivet inom klimatstrategier. Hon har även varit rådgivare för miljö och klimat inom humanitärt bistånd och katastrofriskreducering på Myndigheten för samhällsskydd och gemenskap. Under början av 2015 var Heidi utsänd i Liberia där hon arbetade som rådgivare i återuppbyggandet efter Ebola-katastrofen.

Charlotte Petri Gornitzka

Charlotte Petri Gornitzka är generaldirektör för Sida sedan 2011. Innan Sida var Charlotte generalsekreterare för International Save the Children Alliance i London och dessförinnan generalsekreterare för Rädda Barnen. Hon har även varit kommunikationschef och därefter biträdande generalsekreterare i Svenska Röda Korset. Charlotte är för närvarande medlem av World Economic Forum’s Global Agenda Council on Sustainable Development och ledamot av Vetenskapsrådets styrelse. Hon har studerat företagsekonomi och marknadsföring på IHM Business School i Stockholm och har examen från Stockholms musikpedagogiska institut och Stockholms dramatiska högskola.

Henrik Sundström

Henrik Sundström är Vice President Group Sustainability Affairs på Electrolux sedan 2000. Henrik har en magisterexamen i kemiteknik (Polymer Technology) och han började på Electrolux som ansvarig för Polymer Process Development på Electrolux forskning och innovation. År 1990 startade han forsknings- och innovationsgrupp i USA. År 1992 återvände han till Sverige som chef för material och processavdelning. År 1996 blev FoU direktör för Kylprodukter och direktören för miljö och hållbar utveckling under 1999. Året därpå han tillträdde sin nuvarande befattning som Vice President för Electrolux hållbarhetsfrågor.

Victoria Percovich-Gutierrez

Victoria Percovich-Gutierrez är Projektledare Innovationsplattform Malmö. Hon har en bakgrund som managementkonsult och är utbildad ekonom och u-landsvetare. Efter att i ett par år arbetat internationellt med finansiell riskhantering sadlade hon om och jobbar nu med stadsutveckling med fokus på miljonprogrammet. Hon leder Malmös innovationsplattform för hållbar stadsutveckling där kreativa krafter i näringslivet, akademin och kommunen samlas för att bygga en gemensam innovationskapacitet kring utveckling av miljonprogrammet. Syftet är att använda den fysiska förnyelsen som drivmotor för en bredare förändringsprocess där socioekonomisk utveckling och långsiktiga miljömål uppnås samtidigt som näringslivet utvecklas. 

Hans Enocson

Hans Enocson är koncernansvarig för GE i Norden sedan 2006. Från 1995–1999 var han ansvarig för GE Information Services (GEIS) i den nordiska regionen. Åren 1981–1990 arbetade Hans på flera befattningar inom LKB/Pharmacia Diagnostics. Han är ordförande i GE International Nordic, GE Healthcare, GE Energy, Swedish MedTech och Advisory Board för Stockholm Resilience Center, Stockholms Universitet. Hans är även styrelseledamot i flera styrelser, däribland American Chamber of Commerce i Sverige och Uppsala Innovation Center.

Caroline Ottosson

Caroline Ottosson är Direktör och chef för verksamhetsområde Trafikledning inom Trafikverket. Caroline är utbildad civilingenjör från KTH i Stockholm. Verksamhetsområdet har 1300 medarbetarna som dagligen levererar en säker trafikledningstjänst för både väg och järnväg. Hon har de 10 senaste åren suttit i högsta ledningen för Lantmäteriet, Vägverket och Trafikverket och bland annat haft roller som ekonomidirektör, vägdirektör och ställföreträdande generaldirektör.

Anneli Hulthén

Anneli Hulthén (S), är kommunstyrelsens ordförande i Göteborg. Den 17 november 2008 valdes hon till ny ordförande i kommunstyrelsen, där hennes ansvarsområden är näringsliv, turism och evenemang. 1986 valdes hon in i riksdagen. Där var hon suppleant i trafikutskottet, utrikesutskottet, konstitutionsutskottet, jordbruksutskottet och näringsutskottet fram till 1996. Hon var ledamot av Europaparlamentet 1995–2002. Hon är ledamot i den politiska styrgruppen för The Scandinavian 8 Million City, ledamot i partiets Verkställande utskott och styrelseledamot för Sveriges Kommuner och Landsting. Anneli har också varit ordförande i Trafiknämnden i Göteborg.

Erik Ljungberg

Erik Ljungberg är Senior Vice President Corporate Relations på Scania. Han tog civilekonomexamen vid Lunds universitet 1997 med inriktning på strategisk företagsledning och började på Scania som trainee samma år. År 2000 blev han ansvarig för kommunikation och marknadsföring på Scania Czech Republic och därefter samma tjänst på Scania Deutschland fram till 2006. Han lämnade Scania 2006 och blev chef för Corporate Marketing på CLAAS i Tyskland. I juli 2008 återvände han till Scania för att bli kommunikationsdirektör.

Maria Håkansson

Maria Håkansson är Sektionschef Samhällsutveckling på ÅF sedan 2011. Hon har en civilingenjörsexamen i Samhällsbyggnadsteknik från Luleå tekniska universitet. Tidigare har Maria bland annat varit avdelningschef för trafikteknik och kundmiljöer på SL och trafikplanerare med samordningsansvar på Norrköpings kommun. Maria har mer än tio års erfarenhet av att leda och deltaga i såväl små som riktigt stora samhälls-byggnadsprojekt. Hon har en djup förståelse av trafiksystemets olika delar och vad det är som orsakar och påverkar resandet. Maria var en av de 14 kvinnor som deltog i ÅFs första talangprogram för kvinnliga chefer inom ramen för ÅFs jämställdhetsarbete, EVEN ODDS.

Susanna Salwén

Susanna Salwén är nordisk Corporate Citizenship and Corporate Affairs Manager på IBM. Hon har studerat statsvetenskap samt östasienstudier vid Stockholms universitet, och har varit verksam inom IT och telekombranschen under mer än 15 år. Susanna har en bakgrund som managementkonsult och HR Partner på IBM och har sedan drygt två år varit ansvarig för företagets samhällsengagemang och CSR. Detta bygger på att tillämpa företagets strategiska resurser på sociala utmaningar, som till exempel ungdomsarbetslöshet, integration eller skolans kvalitet, genom samarbete med ideella organisationer, universitet och skolor. IBM erbjuder kostnadsfria konsultuppdrag eller tekniska lösningar,
och erbjuder också medarbetarna möjlighet att volontärarbeta.

Tomas Zimmerman

Tomas Zimmermann är Director Sustainability Strategy på TeliaSonera sedan 2015. Han har en ekonomiexamen från Stockholms universitet. Tomas arbetar med utveckling och implementering av TeliaSoneras strategi för digital inkludering som syftar dels till att minska barriärerna för inkludering av fler människor i det digitala samhället, och dels till att öka det sociala och miljömässiga värdet av att delta i det digitala samhället. Han har åtta års erfarenhet av att arbeta med hållbar utveckling i olika företag och branscher, både i Sverige och internationellt, främst med fokus på verksamhetsutveckling, verksamhetsstyrning, riskhantering i leverantörsled och granskning av icke-finansiell information.

Matilda Gennvi Gustafsson

Matilda Gennvi Gustafsson är Sustainability Director på koncernnivå för Ericsson sedan 2009. Hon har en Master of Science i Industriell ekonomi, inklusive Miljöledning. Matilda har arbetat för Ericsson under de senaste 17 åren i olika befattningar inom områdena hållbar utveckling, strategiskt genomförande och olika positioner som General Manager inom Sales & Marketing. Matilda är medlem i Momentum för Change Advisory Panel, som leds av FN:s klimatsekretariat, samt styrelseledamot i initiativet Global e-Sustainability (GeSI). Under början och mitten av 1990-talet arbetade Matilda för Procordia Food AB som miljöchef och chef för två produktionsanläggningar.

Mia Horn af Rantzien

Mia Horn af Rantzien är VD för SNS, Studieförbundet Näringsliv och Samhälle. Hon har haft flera tjänster inom UD, såsom chefsekonom, WTO-ambassadör och ambassadör för den privata sektorn och utveckling. Mia var huvudsekreterare för den parlamentariska utredningen om en ny svensk politik för globalutveckling (PGU). År 2002 utsågs hon till Sveriges och världens första CSR-ambassadör och var även chef för regeringens CSR-initiativ Globalt Ansvar 2002–2004. Mia blev ekon.dr i nationalekonomi 1994 efter studier vid Handelshögskolan i Stockholm och Princeton University. Hon är ledamot i styrelserna för Sida och ICTSD, the International Center for Trade and Sustainable Development, i Geneve. Mia ingår också i Svenska Institutets insynsråd. Bland tidigare uppdrag finns bland annat medlem i Advisory Board för UNICEF:s Research Center i Florens, i Governing Board för IDS, Sussex University, och i Swedfunds styrelse.

Lena Bjurner

Lena Bjurner är Human Resources Director Scandic Hotels. Hon är medlem av Scandics koncernledning sedan augusti 2015. Hon har en Fil kand i företagsekonomi från Falun/Borlänge Högskola, Sverige. Lena har varit Vice President – Head of Market HR Nordic, Central Eastern Europe, Benelux and France American Express, Global Performance Management Expert SEB, Director – HR Business Partner Customer Service Organisation in Latin America and Canada American Express, Director – Head of Commercial Card & Business Travel Account Management Nordic American Express samt flera chefspositioner inom American Express.

Martin Edström

Martin Edström är en National Geographic Explorer, journalist och fotograf specialiserad på nya sätt att berätta. Han arbetar med interaktiva reportage och projekt, där journalistiskt berättande möter ny teknik och skapar nya lösningar – ofta med nya målgrupper i åtanke. Med stöd från National Geographic Europe ledde Martin en expedition till Son Doong i Vietnam, världens största grotta. Martin har dokumenterat grottan och har skapat ett 360 grader interaktivt reportage vilket är ett nytt sätt att utforska grottan. Martin frilansar på heltid åt kunder som varierar från The Guardian till Svenska Dagbladet och är vice ordförande i Reportrar utan gränser, och arbetar framförallt med nätfrihet och -säkerhet för journalister och källor.

Jonas Wiström

Jonas Wiström är VD och koncernchef på ÅF sedan 2002. Han har en civilingenjörsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan. Tidigare har han bland annat varit VD och koncernchef för Prevas AB, VD norra Europa Silicon Graphics och Sverigechef Sun Microsystems. Jonas är vice styrelseordförande i Teknikföretagen och IVA:s Näringslivsråd, samt styrelseledamot i Business Sweden och ICC.

Nyamko Sabuni

Nyamko Sabuni är Hållbarhetschef på ÅF sedan 2013. Hon har studerat kurser i juridik vid Uppsala universitet, migrationspolitik vid Mälardalens högskola samt mediakommunikation på Berghs School of Communications. Nyamko har arbetat på Folksam och innan hon blev riksdagsledamot arbetade hon som kommunikationsrådgivare på norskägda Geelmuyden.Kiese. 2002 valdes hon in i Riksdagen och 2006 utnämndes hon till statsråd med ansvar för bland annat Integrationsjämställdhetsfrågor.

Lena Ander

Lena Ander är generalsekreterare för NMC Nätverket för Hållbart Näringsliv, en ideell förening som samlar 260 företag och organisationer. Lena är även strategisk hållbarhetsrådgivare på ÅF och jobbar med verksamhetsutveckling och styrning. Hon har en Master i internationell politik från Uppsala universitet och Diplom i internationell management från Handelshögskolan FGV i Sao Paulo. Lena har en bakgrund inom social hållbarhet i tillväxtmarknader, strategisk ansvars- och hållbarhetsrådgivning i Sverige och internationellt, från Näringslivets Internationella Råd och FN Global Compact.