This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

20141124 Att leka är livet_01.jpg
News

Att leka är livet

Över 15 000 barn skadas varje år på svenska lekplatser så illa att de måste uppsöka sjukhus.1 ÅF vet hur lekplatserna kan bli säkrare.

ÅF har senaste året breddat sin kompetens gällande besiktning av lek och mark. Leksäkerhet är en stor del i dagens projektering av såväl nybyggnation som upprustning av skolgårdar, förskole gårdar och övriga lekmiljöer.

Ökad efterfrågan på besiktningsmän

Efter uppmärksamhet i media har medvetenheten om det ansvar som är förknippat med installation av lekredskap ökat. Detta har lett till en ökad efterfrågan på certifierade besiktningsmän och deras tjänster. ÅF spår att den ökade efterfrågan gällande besiktningsmän på lek och mark kommer att hålla i sig.

IMAGE01

Många inspringningsskydd/staket på lekplatser har huvud- och halsmått.

 

Besiktning enligt europastandarder

Standarden SS-EN 1176 1-11 samt SS-EN 1177 som ligger till grund för besiktning av lekplatser är en gedigen standard på dryga 260 sidor rörande lekredskap och dess underlag. Standarden kommer inom kort att uppdateras med fokus på SS-EN 1176.

 

Eftersatt underhåll

Under 80-talet byggdes många lekplatser i bostadsområden men underhållet glömdes bort. Många av lekplatserna är idag mycket eftersatta och i behov av totalrenovering.

 

Säkerhet, skötsel och estetik

Vi frågar en av våra experter på området om en balans mellan säkerhet och skönhet i lekmiljöer går att åstadkomma? – ja, det handlar om att ta till sig ställda lagkrav och standarder men ständigt ha såväl skötsel som estetik med sig i bakhuvudet.

 

 

1) http://www.dn.se/nyheter/sverige/42-barn-tvingas-soka-vard-efter-lek-varje-dag/