This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

20141203 Vacker och hållbar_01.jpg
News

Vacker och hållbar

Vilka egenskaper präglar infrastrukturprojekt som uppmärksammats för sina utformningskvaliteter? ÅF har undersökt och sammanställt en rapport om detta.

Vilka egenskaper präglar infrastrukturprojekt som uppmärksammats för sina utformningskvaliteter? Finns det något speciellt i processen som lett fram till ett lyckat resultat? Vilka material och detaljlösningar bör väljas och vilka bör undvikas?

ÅF fick 2013 i uppdrag av Trafikverket att studera åtta trafikanläggningar som uppmärksammats för sin goda estetik och funktion. Projekten följdes från planering, projektering och byggande till förvaltning med avsikten att se hur de stått sig över tid samt identifiera gemensamma bakomliggande faktorer till varför dessa projekt fått ett lyckat resultat.

Materialet har sammanställts i rapporten Vacker & hållbar – hur åldras uppmärksammade trafikanläggningar. Rapporten som är tänkt att inspirera till och öka kunskapen om god infrastruktur kan bland annat användas i utbildningssyfte. Den lyfter fram verkningsfulla arbetsmetoder och praktiska lösningar som resulterat i vackra, funktionella och uppmärksammade infrastrukturmiljöer.

Ladda ner pdf från TrV här