This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

20150126 Masthuggskajen_01.jpg
News

Masthuggskajen

Idag offentliggjorde Göteborgs stad att utvecklingen av Masthuggskajen i Göteborg ska ske enligt ett förslag som har tagits fram av konsulter från ÅF och arkitekter från Kanozi!

Sommaren 2014 valde Göteborgs stad ut fyra team för ett parallellt arkitektuppdrag. Flera av de 21 intresseanmälningarna kom från internationella arkitektkontor. Ett av dessa var ÅF + Kanozi som gick vidare och valdes ut för det parallella uppdraget, liksom team från Vandkunsten, Tovatt och Bau. 

Under hösten har teamen arbetat parallellt med att komma fram till förslag på hur ett omfattande område mitt i Göteborg kan gestaltas. Uppdragsområdet är mycket centralt beläget och förslagen förhåller sig bland annat till en motortrafikled av nationell betydelse, en ny linbanestation, önskemål om blandad stadsbebyggelse, bostäder, välfungerande mötesplatser och ett hamnområde vilket medför ytterst komplexa frågeställningar.

 

Hållbar och levande stadsmiljö

Team ÅF + Kanozi har arbetat med tydligt hållbarhetsfokus och tagit fram ett förslag till hur platsen kan omvandlas till en levande och blandad stadsmiljö som bidrar till ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart Göteborg.

 

Göteborgs stad har nu valt att endast arbeta vidare i linje med det förslag som har tagits fram av Team ÅF + Kanozi. Vi är oerhört stolta och glada över att höstens hårda och inspirerande arbete har lönat sig. Vi gläds åt att vi med vår erfarenhet och vårt kunnande får bidra till Göteborgs stadsutveckling!