This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

20190410 Landskap i VR-format.jpg
News

Landskap i VR-format

ÅF tar framtiden till nuet.

Tänk att få uppleva en miljö som ännu inte finns, att kunna vandra omkring på en plats som ännu inte byggts? Genom att visualisera projekt med hjälp av VR-teknik så kan man presentera en miljö på ett sätt som får våra sinnen att uppleva det som att du var där.

I arbetet med rastplats Stöde, 30 min utanför Sundsvall, så har ÅF och landskapsarkitekten Emelie Stark Sjöberg tillsammans med Patrik J Johansson gjort en 3D-modell av rastplatsen som kan visas med VR-känsla.

- Tekniken ger nya möjligheter att uttrycka gestaltningen i ett projekt och förmedla en djupare förståelse och känsla för den som tolkar projektet, säger Emelie Stark Sjöberg.

Maria Wipp är landskapsarkitekt och har varit ansvarig för gestaltningen av rastplatsen som har placerats inne i Stödes samhälle för att skapa en attraktiv plats för resenärer och yrkestrafikanter att stanna på.

- Vi ville skapa en plats som erbjuder möjlighet till rast, vila och lek nära, men ändå avskilt ifrån trafiken, säger Maria Wipp, landskapsarkitekt.

Den intilliggande parken, platsens kulturhistoria och utsikten mot Stödesjön har varit betydelsefulla värden för att förhöja rastplatsen. Det centrala läget i Stöde är en möjlighet för samhället att få fler människor att stanna och uppehålla sig på platsen vilket kan ge nytt liv till en mindre bygd. De närboende får tillgång till en ny lekplats, sittplatser och en trappa ner till parken. Rastplatsen har fått både positiv och negativ respons från de boende.

- Den största utmaningen har varit allmänhetens oro över hur boendemiljön skulle påverkas, men när vi visar 360-bilderna i VR-glasögon bidrar dessa till ökad förståelse för projektet, säger Maria Wipp.

För att skapa en fin och trivsam miljö har man arbetat mycket med kulturhistoria, både uttryckt på lekplatsen men även i vegetationen. I visualiseringen användes ett manér, en stil, i bilderna som antyder på att det är skisser men ändå visar avsikten med de olika delarna av området som kommer att påverkas. Denna typ av visualisering gör det möjligt för målgruppen att använda teknik de redan har, smartphones.

- Det är ett bra och kraftigt verktyg för att kunna marknadsföra sitt arbete, både mot kund och allmänheten, säger Emelie Stark Sjöberg.  

Visualisering av projekt ger en ökad förståelse för hur ett projekt kan komma att se ut och förändras. Olika tekniker kan skapa en känsla för platsen och projektet som annars kan vara svår att förmedla. Det finns en rad olika visualiseringsverktyg, allt från handskisser, fysiska modeller till digitala rit-tekniker där 3D och VR kan ge ytterligare en dimension för kunden eller allmänheten. ÅF ligger i framkant vad gäller tekniker och att använda dessa är ett viktigt sätt att marknadsföra sig på. Framtiden är redan här, ÅF is Making Future.

Upplev projektet du med, följ länken:

https://www.trafikverket.se/nara-dig/Vasternorrland/projekt-i-vasternorrlands-lan/E14_timmervagen_stode/Nyheter/2019/vr/