This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

20150326 Hur stort träd_01.jpg
News

Hur stort träd

Läs om I-tree - verktyget som mäter vilka effekter träd ger i urbana miljöer.

Den 12:e mars hölls den europeiska konferensen om i-tree i Alnarp. David Nowak, en av grundarna till i-tree, var först ut att presentera programmets funktioner och kvalitéer. Dagen fortsatte sedan med presentationer av aktörer från Kanada, Chile, Skottland, Australien och England som alla arbetat med i-tree på olika sätt och sammanhang. 

I-tree är ett program, ett verktyg, som gör det möjligt att mäta olika effekter som träd har i främst urbana miljöer. Med hjälp av programmet kan träds inverkan på luftkvalitén, vattenavrinning, växthuseffekten, syreproduktion, hälsoeffekter, temperatur, UV-strålning, pollen, vilddjurshabitat, mångfald av insekter samt produktion av timmer, mat, fiber och etanol mätas.

Men i-tree mäter inte enbart den aktuella situationen utan kan även användas som ett dynamiskt verktyg. Vilket gör det möjligt att räkna ut hur värdet förändras över tid och vilka krav/ingrepp som krävs för att upprätthålla den önskade balansen av en viss effekt.  

Den europeiska i-treekonferensen fastslog att det idag finns teknik och information om hur vi kan förbättra en rad olika värden och funktioner i staden med hjälp av träd och vegetation. I jakten efter den hållbara staden kan i-tree hjälpa till att omvandla teori till praktik genom mätbara argument för en grönare stadsbild.

Frågan vi bör ställa oss är hur vi som planerare och arkitekter förmedlar dessa argument och fakta på ett kommunikativt och pedagogiskt sätt. För även om vi många gånger strävar efter att arbeta hållbart och har metoder, kunskap och nu även verktyg att göra detta är det i slutändan beställaren och många gånger ekonomin som avgör. Hållbara lösningar är många gånger dyrare i själva anläggningsskedet, men vad vi vet och vilket även i-tree konferensen förstärkte var att de initiala kostnaderna i slutändan betalar sig då lösningarna blev både billigare och grönare.

Är du intresserad av att veta mer om i-tree återfinns mer information på: www.itreetools.org