This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

20150428 Hållbarhetskonferens_01.jpg
News

Hållbarhetskonferens i Pittsburgh

ÅFs Helena Paulsson deltog på P4-konferensen med "people, planet, place and performance" i fokus.

Inbjudna av borgmästaren William Peduto och the Heinz Endowments att delta på P4 konferensen i Pittsburgh, USA, var en nordisk delegation. Delegationen bestod av bland andra politiker, framstående arkitekter, innovatörer, miljövetare och stadsutvecklare, däribland Helena Paulsson, landskapsarkitekt och sektionschef Samhällsutveckling på ÅF i Malmö.

 

People, planet, place & performance

Konferensen var ett första avstamp i hur Pittsburgh ska utvecklas som en hållbar stad med betoning på, people, planet, place and performance, P4. Som tidigare industristad med stora sociala utmaningar har Pittsburghs ekonomi börjat vända och genom att stötta unga företagare och entreprenörer med fokus på teknologi ser framtiden ljus ut. Staden inser dock att för att utvecklas som en hållbar stad krävs stora insatser gällande bland annat en strukturerad stadsplanering med en tydlig vision och målbild.

 

Malmö har mycket att lära

Malmö och Pittsburgh har många likheter som städer och ett samarbete och kunskapsutbyte mellan städerna kommer nu ta form, från Malmös sida genom Christer Larsson, stadsbyggnadsdirektör i Malmö Stad och Helena Paulsson från ÅF. Vi har mycket att lära framförallt gällande metoder för en hållbar utveckling av innovationer och hur företag kan samarbeta och frodas. Gällande stadsplanering och utveckling av staden som social arena och en miljö att vistas i, har Pittsburgh mycket att lära av många svenska städer.

För mer info besök P4pittsburgh.org