This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

20190301 Design och antiterror.jpg
News

Design och antiterror - hand i hand

ÅF har designat attentatshinder åt Göteborgs stad.

Efter det tragiska terrordådet på Drottninggatan 2017 så beslutade trafikkontoret i Göteborg att vidta åtgärder för framtiden. Uppdraget att ta fram attentatshinder åt staden gick till ÅF och arkitekten Frida Hallin.

Det som uppdagades vid terrordådet i Stockholm var att de befintliga betong-lejonen inte hade hindrat lastbilens framfart, vilket de inte heller var ämnade för. För att fungera som attentatshinder måste de utformas annorlunda. De måste framförallt vara tyngre, lejonen på Drottninggatan vägde ca 1,6 ton.

Den befintliga miljön i Göteborgs äldre kärna var en mycket viktig aspekt. Det skulle vara en enkel, platsspecifik lösning med hög integration som inte stal för mycket uppmärksamhet från stadens arkitektur och gaturum. Det fanns även önskemål om multifunktionalitet. Attentatshinder kan till exempel utformas som integrerade dagvattenhanteringslösningar, sitt-trappor, planteringskärl eller konstverk. Konstruktionerna kan se enkla ut men placeras och dimensioneras med skydd som baktanke.

- Från början tittade vi på befintliga konstverk, sittbänkar eller krukor som skulle kunna fungera men de fallerade antingen i funktion eller blev för kostsamma, säger Frida Hallin, gruppchef på samhällsplanering i Göteborg.

Lösningen blev en egendesignad 2 m kvadratisk betongpjäs, med sittyta av ek och hål i mitten för möjlighet till plantering. Betongelementet togs fram tillsammans med betongföretaget UBAB i Ulricehamn. Vikten på ÅF´s attentatshinder uppgick till 4 ton, vilket klarade testerna, och dessutom uppfyllde önskemålen om en multifunktionell och ekonomiskt fördelaktig lösning.

- En viktig aspekt var placeringen av attentathindren. Hur tätt behöver vi ställa dem? Hur förhåller vi oss till uteserveringar och entréer? vilka är det mest utsatta platserna? ÅFs trafikingenjörer utförde körspårsanalyser för att säkerhetsställa att gatornas dagliga verksamhet skulle fungera berättar Frida Hallin.

Attentatshindren får inte begränsa framkomligheten för utryckningsfordon, transportfordon och liknande. Trafikkontoret hade flera avstämningar med Polis och Räddningstjänst. Målet var att behålla framkomligheten men göra det omöjligt att komma upp i höga hastigheter. I dagsläget har 6 st attentatshinder placerats ut och planen är att det totalt ska bli 35 st runt om i Göteborgscentrum.