This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Bazaren

13-02-2020

Arbetsmarknadsmässa för ungdomar och utrikesfödda, Stockholm

Bazaren är en arbetsmarknadsmässa för ungdomar och utrikesfödda. Huvudsyftet med Bazaren är att skapa möten som kan leda vidare in i arbetsmarknaden. Alla är välkomna till Bazaren, men för just utrikesfödda och för ungdomar som saknar kontaktnät på arbetsmarknaden är det speciellt viktigt.

Kom och prata med oss på ÅF Pöyry!

https://www.sll.se/verksamhet/Regional-utveckling/arbetsmarknad-och-kompetensforsorjning/bazaren/