This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

oslocancer_1280_643.jpg
Reference

Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark

ÅF Advansia har prosjektledelse og byggeledelse ved Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark (OCCI), et unikt prosjekt i norsk sammenheng. Her skal kreftforskning, sykehus, bedrifter og en av de store Osloskolene, Ullern videregående, samles under ett tak.

Målet er gode synergieffekter i det som skal bli Europas mest attraktive, forskningsbaserte næringsklynge innenfor innovativ, biomedisinsk kreftdiagnostikk og behandling.

Fra april 2013 til åpning 1. juli 2015 har det vært hektisk aktivitet på den gamle tomten til Ullern videregående skole. ÅF Advansias Arnulv Eskeland, prosjektleder ved OCCI, forteller mer om det unike prosjektet:

OCCI er et privat prosjekt som eies av eiendomsselskapet Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark AS, som leier ut til skole og kreft­forskning. Så skal det komme positive synergieffekter av at de to funksjonene er i samme bygg. Felles inngang, felles kantine og så videre. Skolen i bygget skal ha mange forskjellige linjer som samarbeider med innovasjonsparken, adferdstilpasset undervisning, medier og kommunikasjon og vanlig allmennfaglig linje med rundt 900 elever. Oslo Universitetssykehus skal ha laboratorier for kreftforskning og diagnose. Det skal inn et sykehusapotek som produserer kreftmedisin fortløpende til pasienter hver dag, kreftregisteret skal flytte sin virksomhet hit, og det skal leies ut arealer til en klynge av små kreftforskningsbedrifter. De små kreftforskningsbedriftene får tilgang til laboratorier allerede fra oppstartsfasen.

Blir prosjektledelsen mer kompleks når mange forskjellige brukergrupper skal inn i bygget?
Ja, det gjør den. Og i vår prosjektledelse gjør vi mange oppgaver for eiendomsselskapet, så vi er med på brukermøter og får ta del i hele brukerprosessen. Spesielt tilpasning av laboratorier er komplekst.

Hvilke metoder bruker du for å holde oversikt og løse oppgavene?
OCCI-prosjektet har valgt totalentreprise med Skanska, som står for mye av styringen av løsningene her. For meg er det viktig å finne gode løsninger basert på samarbeid, i det felles løsningsrommet vi ser at vi har. Jeg har også med meg dyktige kolleger som kan dykke ned i detaljene.

Hva er nøkkelen til god prosjektledelse?
Jeg tror det er å se langt fram. Å kunne noen detaljer godt nok til at du forstår kompleksiteten, men ikke kunne absolutt alle detaljer. Det er viktig å bygge et lag med dem du har med deg, ikke bare fra eget firma, men alle du jobber med, fra entreprenørene og de andre rådgiverne, slik at man blir ett lag, ikke mange lag som jobber hver for seg.

Har det skjedd noe uventet underveis i byggeprosessen?
Ingen store ting, men vi har fått et par komplekse endringer i leietakerarealer, som har betydd at vi har måttet prosjektere om og delvis bygge om. Det skulle vi gjerne unngått, for etter læreboka skal man planlegge først og bygge etterpå. Men vi skal også ha lokaler som leietakerne kan bruke, så det blir feil å bygge feil bare fordi kontrakten sier det er riktig.

OCCI har god statistikk med hensyn til ulykker og fravær. Hvordan arbeider dere for lav H-verdi?
Det er et resultat av et godt samarbeid, med fokus både fra byggherre og entreprenør på at SHA er viktig. En morsom kuriositet er at vi premierer alle innsendte rapporter om uønsket hendelse (RUH) ved at både byggherre og entreprenør gir 5 kroner til innkjøp av gaver til barn som ligger på Rikshospitalet. Når vi avslutter prosjektet regner vi med å kunne kjøpe inn leker og utstyr til barna for 20.000 – 30.000 kroner. Vi tror dette er med å motivere dem som jobber her til å bruke de to minuttene det tar å rapportere en mulig uønsket hendelse.

Oppleves det ekstra meningsfullt å bidra til et bygg der kreftgåten kan bli løst?
Ja. Dette er et samfunnsnyttig bygg, og jeg synes både undervisningen og forskningen er meningsfull. Hvis dette bygget kan være med på å løse kreftgåten, er det bare bra.

More on the same topic

Show more