This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Deichman1280x643.jpg
Reference

Nye Deichmanske hovedbibliotek

I Bjørvika midt i Oslo sentrum er det i ferd med å reise seg en helt ny bydel, med flere markante bygninger. Nye Deichmanske hovedbibliotek blir et signalbygg, med sin utpregede arkitektur og unike beliggenhet mellom Operaen og Sentralstasjonen. Etter en ufrivillig pause er nye Deichmanske tilbake på sporet og det hersker en positivitet i hele prosjektet.

Prosjektsjef ved Nye Deichmanske, Øystein Sandnes, forteller om en ny hverdag med forutsigbarhet i det som skal produseres og leveres. Det skaper ro og trygghet i organisasjonen. Vi er velsignet med nye kostnadsrammer og en revidert tidsramme for gjennomføring. Prosjektet er således på plan, både økonomisk og tidsmessig. Dette er positivt, med tanke på den forhistorien prosjektet har. Hele prosjekt nye Deichmanske hovedbibliotek er korrigert og befinner seg nå innenfor en ramme vi kan jobbe i. Entreprisen for råbygg er på plass, vi har nylig inngått kontrakt med Skanska om oppføring av råbygget. Dette er den største enkeltkontrakten i prosjektet, med en kontraktsum på 244 millioner, noe som er innenfor budsjett. Nå er vi i gang igjen, og det er en positivitet over hele prosjektet, forteller Sandnes.

Samtidig har vi fått noen ekstra oppgaver, siden vi nå blant annet skal tilrettelegge bygget for utleie i mye større grad enn først planlagt. Vi har gått fra 100% bibliotek til inntil 7.500 m2 utleieareal, noe som vil utgjøre rundt en tredjedel av bygget. Samtidig er det et mål at det gjøres få eller ingen endringer, det er ikke gitt at dette er en enkel oppgave å løse i praksis. Vi har utarbeidet et utleiekonsept som skal bygge opp under bibliotekets virksomhet, for i første rekke er det publikumsrettet virksomhet som bør få plass i bygget. Konseptet legger opp til et konferansesenter hvor man benytter eksisterende arealer f.eks. store møterom, auditorier, kino og flerbrukshall til ekstern utleie. Bevert­ning ligger allerede inni i prosjektet, men man ser på muligheten for å utvide bevertningskonseptet. Vi ser også på muligheter for noe eksterne kontorareal. Spot-areal, det vil si kortidsutleie av avgrensede arealer, er også en mulighet vi ser på. Det kan dreie seg om boklanseringer, debatter, minikonserter og events. Hvem som ender opp som leietagere og hvilke konsepter som skal inn, blir opp til prosjekteier når den tid kommer. Vårt oppdrag er å identifisere arealer og tilrettelegge for utleie. Vi lig­ger godt an til å kunne løse denne ekstra utfordringen på en elegant måte, med minimalt av omprosjektering.

Hva skjedde med prosjektet i 2015?
I 2015 pågikk fundamentering og gravearbeidene. Det oppsto etter hvert en stadig større diskusjon med den en­gasjerte entreprenøren, og det kulmin­erte med at kontrakten ble hevet. Dette ble et helt nødvendig utfall for å redus­ere risikoen i prosjektgjennomføringen og bidra til å få kontroll på prosjektet. Byggherren, Kultur-og idrettsbygg KF, har vært gjennom en organisasjonsendring. Kulturbyggene i Bjørvika gikk inn som en del av Kultur-og idrettsbygg, og besatt med ny ledelse. Bakgrunnen for dette var en ekstern konsulentrapport som viste at budsjettet ville kunne sprekke med 500 millioner. Vi har jobbet tett med byggherren for å gå gjennom prosjektet, snu alle steiner og lete etter alle muligheter. Basert på dette er det fremmet forslag til ny kostnads­ramme, som fikk tilslutning i Bystyret i desember 2015.

Har ÅF Advansias oppdrag endret seg i 2015?
Nei. Vi har fått nye styringsrammer å jobbe innenfor, men det er det samme prosjektet som skal gjennomføres. Vi har brukt mer tid på å kikke bakover i 2015 enn å se fremover, men dette har vært nødvendig for å få på plass nye og riktige rammer for prosjektet både med tanke på kostnad og fremdrift. 2015 ble det store året for kvalitetssikringsprosesser.

Hvordan ser veien fremover ut?
Den ser lys ut. Vi har kontrahert innenfor budsjett på råbygget og vi har en spennende periode foran oss frem mot sommeren, der vi skal ut og kontrahere alle innvendige og tekniske entrepriser. Når sommeren kommer skal vi ha kontrahert majoriteten av byggekontraktene, og da vil vi også ha enda bedre oversikt over hva prosjektet vil koste og større grad av forutsigbarhet. 2016 er et veldig spennende år for nye Deichmanske hovedbibliotek. I juli vil mye av usikkerheten knyttet til kontra­hering og marked være borte.

Hvordan er det å lede et prosjekt som diskuteres offentlig og som mange følger med på?
Det kan være slitsomt, men også veldig spennende. Slitsomt fordi det brukes mye tid på saker og henvendelser uten­fra, som ikke er direkte relatert til plan­legging og gjennomføring av et byggeprosjekt, men på den annen side så er de store og komplekse prosjektene også de mest spennende. Her jobber vi i team med veldig mange dyktige kolleger som gjør hverdagen interessant. Henven­delser fra media og politisk hold rettes i første rekke mot Kultur-og idrettsbygg. Som prosjektsjef handler det mer om å bistå Kultur-og idrettsbygg i disse sak­ene; rapportere status, formidle presis og riktig informasjon og generelt holde oppdragsgiver oppdatert til enhver tid. Internt gjelder det å sortere informasjonen slik at vi som jobber med å bygge nye Deichmanske kan konsentrere oss om å levere riktig resultat. Vi må ha et felles mål og en felles agenda for det vi foretar oss, uavhengig av hvilke ytringer som svever i media.

Hvilke egenskaper er viktige for en prosjektleder?
Det viktigste er å ha interesse for det man driver med, kombinert med evnen til å kunne lede og kommunisere godt, avslutter Øystein Sandnes.