This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Bjorvika_1280.jpg
Reference

Infrastrukturen i Bjørvika

Arbeidet med de offentlige rommene i Bjørvika fortsetter. I 2015 har vi sett Sørenga bli en øy, Sjøbadet åpne og etablere seg som en attraksjon for byens borgere, og en havnepromenade som blir stadig flottere og mer vidstrakt. Bjørvikaprosjektet startet i 2003 og beregnes å vare helt til 2035.

Utbyggingen i Bjørvika i Oslo er blant det mest komplekse bygg-og anleggsprosjektet noensinne på fastlandet i Norge. Bjørvika dekker et areal på 650 mål, som vil bestå av boliger, kontor­er, butikker, serveringssteder, parker, skoler med flerbrukshall, 3 km havne­promenade og 4 km vei. Allmenningene, strandpromenaden og de urbane rom­mene åpner opp Oslo mot fjorden.

ÅF Advansias Geir Lynnebakken er daglig leder i Bjørvika Utvikling AS og Bjørvika Infrastruktur AS, som har ansvaret for byggingen av alle de offentlige rommene i Bjørvika. Dette inkluderer syv allmenninger, havne­promenaden, sjøbad og strand, veier utenom riksveinettet, broer, gangveier, sykkelveier, høyspentanlegg, fjern­varme, vann og avløp, og IKT. Med dette følger et stort ansvar for koordinering og informasjon til offentligheten. Når Bjørvika er ferdig utbygget vil den nye bydelen romme 5.000 boliger og 20.000 mennesker vil ha sin arbeidsplass her.

-Bjørvika Infrastruktur har den oper­ative oppgaven, forteller Geir Lynne­bakken. Alt som heter infrastruktur B i reguleringsplanen, skal Bjørvika Infra­struktur designe, regulere, rammesøke, kontrahere, bygge og drifte frem til vi gir det vederlagsfritt til Oslo Kommune. Dette byggeriet er kostnadsberegnet totalt sett til 2 milliarder kroner i 2003-verdi. Bjørvika Utvikling på sin side har ansvar for å koordinere utbyg­gingen, og informere. Bjørvika Utvikling holder åpne informasjonsmøter, lager informasjonsmateriell, driver nettsid­en bjorvikautvikling.no og arrangerer Bjørvikakonferansen hver høst, i tillegg til åpne informasjonsdager, events og happenings.

2015
Sørenga er blitt en øy, Sjøbadet yt­terst på Sørengutstikkeren er åpnet, Sørengkaia som er ny veiadkomst til Sørenga er bygget og havnepromenade øst er ferdigstilt. Akerselva har fått nytt elveløp med parkanlegg og kunstverket til Nico Wideberg har fått en flott plass her. Det er etablert en sæter midt i byen, Losæter, og Margaret Atwood overrakte det første manuskriptet til kunstprosjek­tet Framtidsbiblioteket.

29% ferdig
Ved utgangen av 2015 er 29% av Bjørvikautbyggingen ferdig og det er byg­get 950 boliger. Ytterligere 400 boliger blir ferdig i 2016. Pågående prosjekter ut­gjør ytterligere 15% av Bjørvika. I tillegg arbeides det hardt for å komme i gang med flere nye prosjekter i 2016. Mange restauranter, butikker og servicetilbud har åpnet det siste året både i Barcode og på Sørenga, og det kommer enda flere spennende tilbud i 2016.

Sjøbadet
Bjørvika Utvikling er veldig stolte over at Norges største sjøbad åpnet for Oslos innbyggere i juni. Dette har blitt et kjærkomment tilbud til store og små, og spesielt for folk i nabolaget, bydel gamle Oslo og indre by. Halvparten av den 8,4 måls store parken ligger på land og resten i sjøen. Sjøbadet ble overlevert vederlagsfritt til Oslo kommune samme dag som det åpnet. Eiendoms-og By­fornyelsesetaten er eiendomsforvalter, mens det er Bymiljøetaten som har ansvaret for driften.

Losæter
Losæter er en ny kulturinstitusjon uten vegger i Bjørvika, dedikert til kunst og urbant landbruk. En jordproses­jon markerte starten på institusjonen sommeren 2015. Losæter består av aktiviteter i regi av Flatbread Society, Herligheten parsellkollektiv og Oslo Byrøkt, en åker med urkorn, og levende matjord. Losæter er et åpent og flytende prosjekt som har blitt til underveis, i motsetning til de nøye planlagte, store linjene vi ser i resten av Bjørvika.

Havnepromenadefeiring
14. juni feiret Oslos befolkning at havnepromenaden og Dronning Eufemias gate ble offisielt åpnet. Åpningen av nytt elveløp og parkanlegget langs Akerselva var også en viktig milepel i 2015. Det var en glede å slå på fossefallet i Akerselvallmenningen i april, forteller Geir Lynnebakken.

Planer fremover
Det vil være stor aktivitet i Bispevika og rundt tomten til Diagonale-bygget og nye Deichmanske hovedbibliotek, og ikke minst på Paulsenkaia der Munchmuseet skyter fart. Bjørvika dekker et området på 650 mål, hvorav 40% skal bli parker, allmenninger og havnepromenader. Utviklingen av de offentlige rommene, som Operaallmen­ningen foran Deichmanske og resten av Akerselvallmenningen, skjer i takt med den øvrige utbyggingen.

-Vi skal sørge for at Bjørvika fungerer. Det er en enorm trafikk her, med biler, sykler, busser, tog og fotgjengere om hverandre. Operaen har et par millioner turister innom hvert år. Vi må tenke helhet, tenke langt fram og være tro mot de planene vi har lagt, for de berører så mange mennesker. Vi koordinerer inn og gjennomfører tekniske anlegg i bakken, på vegne av Oslo kommune. Vann, avløp, høyspent og fjernvarme for Hafslund, og IKT for Bjørvika IKT. Det krever at vi tenker vidt, og tenker kon­sekvens og løsning i et annet perspektiv enn om det gjaldt en enkelt byggesak. Vi ivaretar helheten, avslutter Lynne­bakken.

More on the same topic

Show more