This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Reference

BREEAM: Miljøsertifisering med merverdi

Stadig flere byggherrer, både private og offentlige, ønsker en miljøsertifisering av sine nybygg. I Norge har BREEAM etablert seg som gjeldende praksis for miljøsertifisering, et styringssystem som sørger for god miljøkvalitet i byggeprosjektene og en ikke ubetydelig markedsføringsverdi for byggenes eiere. Nina Løvstad er autorisert BREEAM-revisor og gir oss detaljene.

BREEAM er et verktøy for miljøsertifisering. BREEAM ble opprinnelig utviklet i Storbritannia rundt 1990 og har eksistert der i mange år. BREEAM i Storbritannia har ulike programmer for ulike typer bygg, mens i Norge er BREEAM relativt ferskt. Foreløpig har vi BREEAM-sertifisering for tre typer nybygg: undervisning, kjøpesenter og industri. Foreløpig har vi ikke noe eget BREEAM-program for boliger, men det finnes et program som heter BREEAM Bespoke, hvor det skreddersys et sett kriterier til all typer bygg. BREEAM Bespoke er en litt mer krevende prosess enn programmene som har et ferdig rammeverk.

I disse dager er BREEAM i ferd med å utvikle flere programmer for Norge, blant annet for eksisterende bygg og for sertifisering av hele bydeler. BREEAM er i stor utvikling, og norsk byggebransje er enige om at det er BREEAM man satser på. I Norge har vi siden 2011 brukt BREEAM-NOR, som er tilpasset norske forhold og forskriftskrav.

Hvorfor er BREEAM viktig?
BREEAM er et godt styringssystem for å oppnå god miljøkvalitet i byggeprosjekter. I mine øyne er BREEAM det best verktøyet vi har. Feil og mangler i den første versjonen av BREEAM blir utbedret i versjon 2.

Hva har en byggherre å tjene på en BREEAM-sertifisering?
For en byggherre er det ryddig og enkelt å forholde seg til ett sertifiseringsverktøy, i stedet for en lang rekke enkeltstående miljøkrav og forskjellige merkeordninger. Når en byggherre velger BREEAM-sertifisering kan de være trygge på at alle miljøkrav ivaretas. For oss i ÅF Advansia, som leder prosjektene, kan BREEAM også fungere som riset bak speilet. Med BREEAM er det lettere å etterspørre dokumentasjon og få oppmerksomhet rundt miljøkravene.

Det ligger også god markedsføringsverdi i BREEAM-sertifiseringen. Det er nok derfor BREEAM har blitt så populært. Mange leietakere etterspør miljøsertifisering, mange vil naturligvis heller være i et miljøsertifisert bygg enn et som ikke er det.

Er BREEAM kostbart for byggherren?
Nei, det mener jeg det ikke er, men enkelte strides om dette. Byggherre får en begrenset kostnad som ellers ikke hadde vært der, for utlegg til BREEAM-revisor og registrering av prosjektet, men dette betaler seg tilbake for de aller fleste, som får mer attraktive bygg. Spesielt dersom man bestemmer seg tidlig for å BREEAM-sertifisere, kan byggingen utføres uten ekstra kostnader. På Gardermoen, OSL T2-utbyggingen, ble beslutningen om å BREEAM-sertifisere prosjektet tatt ganske sent, på et tidspunkt da 70 prosent allerede var prosjektert, men der klarte man å BREEAM-sertifisere uten ekstra tiltak. Jobben som allerede var gjort, var med andre ord så god at sertifiseringen kunne skje uten andre kostnader enn administrasjonsgebyr for revisor og registrering. Hvis man har et godt styrt og rasjonelt prosjekt, vil man kunne få BREEAM-sertifisering tilnærmet uten ekstra kostnad. Markedsføringsverdien, spesielt da for private utbyggere, er stor og vil trolig bare bli større. Mange leietakere, spesielt de store firmaene, er opptatt av å ha miljøsertifiserte lokaler.

Hvilken type bygg kan være aktuelle for BREEAM-sertifisering?
Alle typer bygg er i prinsippet aktuelle. For enkelte typer bygg, for eksempel kontorbygg, finnes det standard oppsett som gjør BREEAM-sertifiseringen enkel siden alle krav er definert på forhånd. For andre bygg, for eksempel en flyplass, finnes det ingen forhåndsdefinerte krav, og BREEAM-sertifiseringen blir da av typen BREEAM Bespoke. I dag BREEAM-sertifiseres over halvparten av alle nybygg i Oslo, og frem til nå har de private byggherrene vært mer aktive enn de offentlige. BREEAM Communities vil kunne sertifisere hele bydeler, og arbeidet med en norsk versjon av dette er i full gang.

More on the same topic

Show more