This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Nyhet

Utrikesfödda och nyanlända ingenjörer allt viktigare i ÅFs rekrytering

Det är brist på ingenjörer i Sverige. Under de senaste åren har ÅF jobbat väldigt aktivt med att hitta nyanlända och utrikesfödda ingenjörer. I dagsläget har ÅF anställt 76 personer som kommit in via projektet New Immigrated Engineers.

För att attrahera och rekrytera fler ingenjörer startade ÅF 2015 ett rekryteringsprojekt för nyanlända och utrikesfödda, 2016 anställdes Amir Nazari som Diversity Coach och under hans ledning har programmet utvecklats. Sedan dess har 84 praktikanter tagits in genom programmet, varav 76 personer hittills anställts på ÅF efter praktikperiodens slut. 

Det är brist på ingenjörer med erfarenhet och det stora rekryteringsbehovet var en stor anledning till att projektet startades. Ingenjörskompetensen är trots allt ganska begränsad här i Sverige och räcker inte till alla projekt och den tekniska utvecklingen som vi vill driva här i Sverige. Så för ÅF är det ett absolut måste att just se utanför Sveriges gränser och ta in folk och kompetenser från andra länder, säger Amir Nazari.

Till en början var det främst nyanlända ingenjörer som kom in via programmet. Idag är det även utrikesfödda som bott i Sverige en längre tid, gäststuderande och folk som rekryteras direkt från andra länder som kommer in. Utöver kompetensbehovet är utvecklingen av företaget en viktig del av projektet. Att få in folk med andra perspektiv är betydelsefullt. Personerna från programmet kommer ofta med nya kreativa idéer och skapar dynamik på arbetsplatsen, de öppnar upp för nya sätt att diskutera och lösa problem.

- Mångfald skapar engagemang, skapar sammanhållning, skapar dynamik. Det blir mycket bättre arbetsmiljö, energi och glädje, säger Amir Nazari.
Att behärska olika kulturer och språk skapar även nya affärsmöjligheter, det blir lättare att bryta sig in på nya marknader, i nya länder.

I samarbete med Arbetsförmedlingen, Jobbsprånget och Korta Vägen

ÅF kommer i kontakt med kandidaterna på flera olika sätt. Delvis genom samarbeten med kanaler som Arbetsförmedlingen, Jobbsprånget och Korta Vägen, men även via annonser på sociala medier och via direktkontakt med respektive chef. I takt med att programmet fått större spridning har allt fler kommit att ta kontakt direkt med Amir . I rollen som coach hjälper Amir till att matcha kompetensbehovet med rätt kandidat. Han hjälper även till att söka och säkra alla tillstånd, och ger det stöd som praktikanterna och chefen behöver. Att ÅF har en person som arbetar heltid med dessa frågor är något som Amir lyfter upp som en anledning att programmet har lyckats, men även att det är samma krav och rekryteringsprocess som vid en vanlig anställning.

Mats Påhlsson är chef för divisionen Infrastruktur på ÅF och en av dem som var med och drog igång projektet. Jag fick tips om Amir främst utifrån att han är en begåvad ingenjör, men också för att han har en sådan gedigen coachningsbakgrund inom idrotten. På ÅF jobbar vi aktivt med mångfald eftersom vi vet att det stärker oss som team och i vår rådgivning mot kunderna. Med Amir som Diversity Coach har vi lyckats rekrytera många kollegor från olika håll i världen, och med olika perspektiv ökar kreativiteten, säger han, och Amir håller med:

- Personerna från programmet kommer ofta med nya kreativa idéer och skapar dynamik på arbetsplatsen, de öppnar upp för nya sätt att diskutera och lösa problem. Mångfald skapar engagemang och sammanhållning. Det blir mycket bättre arbetsmiljö, energi och glädje, säger Amir Nazari.

Målet som sattes vid starten av projektet är att 120 personer ska kommit in via programmet år 2020. Detta mål kommer uppnås tidigare än planerat, eventuellt redan i år. Men det främsta målet är att etablera programmet som en löpande rekryteringsbas.