This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Menu

EVEN ODDS & Ladies month

EVEN ODDS – att nå full potential

ÅF vill rekrytera fler kvinnor. Genom att förbättra jämställdheten blir ÅF starkare, mer produktivt och framgångsrikare.

Initiativet "EVEN ODDS" syftar till att förbättra könsfördelningen inom företaget och i hela branschen, samtidigt som mångfald, ansvar, prestation och kompetens betonas i alla led. Detta gör att vi bättre kan anpassa oss till våra kunders behov och ytterligare förbättra leveranser, samarbete och nyskapande.

EVEN ODDS kommer att säkerställa tillgång till kompetens och nå bättre resultat för att leva upp till idealet att vara ett jämställt företag. Målet är att ha 30 procent kvinnor på alla nivåer senast 2020. 

EVEN ODDS har fyra huvudsyften:

• att förbättra ÅFs förmåga att maximera sin potential

• att öka närvaron av kvinnor på alla nivåer inom ÅF

• att göra teknik mer attraktivt för unga kvinnor

• att göra ÅF mer attraktivt som arbetsgivare

ÅF Ladies’ Month -  en EVEN ODDS-aktivitet

Ladies’ Month är en aktiv åtgärd för att lyfta jämställdhetsfrågan och markera att vi är beredda att ta djärva och nytänkande initiativ för att gå framåt i en viktig fråga. Målet med Ladies’ Month är att visa att vi är en attraktiv arbetsplats för såväl män som kvinnor och att locka fler att söka sig till ÅF.

ÅFs ska dubbla omsättningen från drygt 1 miljard euro 2015 till 2 miljarder år 2020. Det betyder att vi även ska öka personalstyrkan från dagens drygt 8 500 medarbetare. Om vi ska klara kompetensförsörjningen måste fler kvinnor söka sig till yrket.

Därför lägger vi stor kraft på att utveckla våra rekryteringsprocesser, arbetar aktivt för rättvisa och könsneutrala löner, implementerar transparenta karriärmodeller och utbildar våra chefer i inkluderande ledarskap.

Ladies’ Month innebär att vi endast skriver nya anställningsavtal med kvinnor. Kampanjen har varit framgångsrik och vi har ökat andelen kvinnor som söker sig till ÅF med 46 procent under 2014 och ytterligare 24 procent under 2015.

ÅF är ett av många företag som har både behov och ansvar för att driva förändring. Av det skälet gör vi Ladies’ Month för tredje året i rad 2016.