This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Hållbarhet

Hållbarhet inom ÅF

Hållbarhet är en del av ÅFs affärsstrategi och en förutsättning för hela ÅFs verksamhet. Vi kombinerar olika teknologier för att skapa hållbara framsteg för er.

ÅFs ambition är att säkerställa framgångsrik, långsiktig, hållbar utveckling för ert företag, i balans med sociala, miljömässiga och ekonomiska intressen.

Med över hundra års erfarenhet av att hjälpa våra kunder att hitta innovativa tekniska lösningar på otaliga problem, befinner sig ÅF klart och tydligt i första ledet när det gäller tekniska framsteg. Vi är stolta över vår historia och över vad vi har åstadkommit och vi är säkra på att vi kan göra mer tillsammans med våra kunder över hela världen. Vi är beredda att åta oss era hållbarhetsutmaningar.

Genom att integrera principerna i FN:s Global Compact och de tre aspekterna av hållbarhet – samhälle, ekologi och ekonomi – i allt vad vi gör, tror vi att vi kan bli nyckeln till en hållbarare framtid för er och människorna runt omkring er.

 

Hållbarhet som affärsstrategi

Var som helst och när som helst då ÅF är involverat, strävar vi efter att hjälpa er att vara en del av skapandet av ett mer hållbart samhälle, genom att hitta nya lösningar på gamla problem. Vår hållbarhetspolicy och våra riktlinjer stödjer denna ambition och säkerställer att vi arbetar på ett rättvist och transparent sätt. Vi lever som vi lär.

Varje dag strävar ÅF efter att förbättra människors liv genom att utveckla energisnåla lösningar, investeringar i infrastruktur och utföra uppdrag inom olika typer av energislag, projekt för industrin, med mera. Vi bygger broar, skapar kompetensnätverk och mobila lösningar för att knyta samman städer, länder och kulturer. Vi genererar jobb genom teknik som gör att företag kan växa.

C- företag

ÅF har rankingen C- enligt Oekom Research. Oekom Research AG är en av världens ledande kreditvärderingsinstitut inom området hållbara investeringar. 

 

ÅF rapporterar till CDP

För att du ska kunna se hur hållbart ÅF är som företag redovisas företagets koldioxidutsläpp till organisationen CDP. CDP förser investerare med uppgifter om klimatstrategi, utsläppen av växthusgaser, energiförbrukning samt om risker och möjligheter från klimatförändringar från tusentals av världens största företag. Att vara ett av de företag som redovisar till CDP är en självklarhet då det öppet och transparent sätter ÅFs hållbarhetsarbete i relation till andra företag.

ÅF AB har genomfört den årliga förfrågan om information från CDP. Resultatet har jämförts med över 2200 andra företag som svarat på CDP undersökning. Se poängen nedan.

CDP 2016 Climate Performance Band (rangordnade på en skala från A-E) 

Om ett företags totala redovisade poäng är 50 eller mer (se ovan), bedöms och rangordnas även resultatet. Bedömningen tittar på åtgärder i verksamhetsåret som bidrar till klimatförändringarna, anpassning och öppenhet. Prestanda poängen är uttryckta som enligt A, B, C, D, E.

Company Name

Performance Band

ÅF AB

D

CDP climate change program average (for companies that qualify for a performance band)

C

Fokusområden

Långsiktig lönsamhet är säkrad genom att ÅF agerar proaktivt för att driva utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle. Vi har tre hållbarhetsmål som vi vill utveckla och fokusera på: att vara en attraktiv arbetsplats, att utveckla hållbara lösningar och att säkerställa ansvarsfulla affärsavtal.