This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Indoor Positioning and Localization System with Sensor Fusion

I dagens samhälle ökar efterfrågan av autonoma robotar, bilar och farkoster. Samtidigt tar vi mer hjälp av våra mobila enheter som smartphones för att hitta rätt när vi navigerar. Men hur fungerar navigeringen inomhus och vilka sensorer kan man använda på de autonoma farkosterna, kanske finns det metoder för att slå ihop flera sensorers data och få en högre precision?


Det här examensjobbet fokuserar på att undersöka möjliga metoder för att utföra SLAM, ” Simultaneous Localization And Mapping” samt möjliga lösningar för Inomhus Positionering, IPS. En möjlig integrering, så kallad ”fusion”, av de båda områdena skall studeras för att se om noggrannheten kan förbättras då felkällorna är olika för de båda områdena.


Resultatet av examensjobbet blir en rekommendation kring hur man bör välja metod, hårdvara samt system för SLAM och IPS. Dessutom skall en implementation av SLAM och IPS gjöras separat på ÅFs robot Digital Lobster, DIGSTER.

 

Kontaktperson

Roger Ericsson

roger.ericsson@afconsult.com

0706-106031

Relaterat innehåll