This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

ÅF Future Talent

Få en inblick i din framtida yrkeskarriär!

Missa inte chansen att påbörja ditt nätverkande med ÅF och arbetslivet redan under din utbildning.

Så ser programmet ut

ÅF Future Talent är vårt studentprogram för utbildning och nätverkande i arbetslivet. Genom programmet får du som student möjlighet att lära känna ÅF, yrket och branschen bättre och vi får en möjlighet att lära känna dig/er; framtidens ingenjörer. Programmet riktar sig till studenter från tre utvalda skolor i Sverige; Stockholm, Göteborg och Lund, samt ingenjörsstudenter från andra länder där ÅF har kontor. Nytt för i år är att vi välkomnar studenter från Linköpings universitet att söka sig till programmet. Programmet löper över tre terminer, med start under ditt fjärde år på universitetet.

Ansökningsperioden till nästa års program startar under hösten 2018. 

Första terminen
Under den första terminen träffas vi på vårt kontor för utbildning i teamwork, employer branding och ÅFs affär, samt studiebesök inom olika ingenjörsområden och nätverkande. Du får möjlighet att lära känna ÅFare från olika teknikområden som är i olika faser i sin karriär. Du kommer också få en ÅF-mentor som du kommer ha kontinuerlig kontakt med under hela programmet.

Andra terminen
Under den andra perioden får du lära dig mer om, och ta en aktiv roll i, vårt employer branding-arbete. Du får utmana din egen kreativitet och innovativa förmåga när du anordnar en egen aktivitet på din skola. Till detta får du vägledning av medarbetare från HR och kommunikation samt tilldelas en egen budget.

Tredje terminen
Genom det kontaktnät som skapats under programmet får studenterna möjligheten att skriva exjobb hos oss. 

Ansökningsprocessen

1. Ansök här till programmet ÅF Future Talent

Ansökningsperioden till nästa års program startar under hösten 2018. 

2. ÅFs urvalsprocess

ÅF utvärderar alla ansökningar.

3. Intervjuer
Intervjuer sker med utvalda kandidater. Vi kommer ha intervjudagar på huvudkontoret i Solna i december. 

4. Återkoppling 
Du blir informerad om resultatet.

5. Programstart
Programmet börjar i februari 2019.

Frågor kring programmet eller processen kan du skicka till student@afconsult.com