This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Menu

Rekryteringsprocessen

Du kan bli en av alla de nya medarbetare som ansluter sig till ÅF varje år. För att se till att jobbet passar dig och att du är rätt person för jobbet används en grundlig och systematisk rekryteringsprocess.

Processen

1. Kravprofil

När det finns en ledig tjänst tar rekryteringschefen fram en kravprofil som beskriver den kompetens och erfarenhet som de sökande behöver ha. Därefter skrivs en platsannons.

2. Annonsering

Beskrivningar av aktuella lediga tjänster finns här på hemsidan. Många annonser publiceras också i olika dagstidningar och facktidningar och naturligtvis även på vår företagssida på Linkedin

3. Urval

Vi går igenom din och alla andras ansökningar och gör en inledande bedömning av varje sökandes lämplighet. Om din ansökan tillhör de som vi anser lämpligast kommer du att kallas till en intervju. 

4. Intervjuer och tester

Om saker och ting går bra kommer du antagligen att kallas till två eller tre intervjuer. Syftet med dessa anställningsintervjuer är att vi ska kunna bilda oss en så objektiv uppfattning som möjligt om din kompetens, dina färdigheter och din personlighet. I vissa rekryteringssituationer kanske du också behöver göra personlighetstester och tester av dina yrkesmässiga färdigheter som en del av urvalsprocessen.

5. Referenser

Vi har som grundläggande princip att ta två eller tre referenser, inklusive en referens från någon i arbetsledande ställning.

6. Anställningserbjudande

När vi är klara med urvalsprocessen påbörjas löne- och avtalsförhandlingar. När en överenskommelse har nåtts skrivs anställningsavtalet. Beroende på vilken typ av tjänst det rör sig om erbjuds du antingen fast anställning eller provanställning.

7. Återkoppling till övriga kandidater

Så snart rekryteringsprocessen är klar – en process som kan ta allt från tre veckor upp till flera månader – skickas ett brev eller ett e-postmeddelande till övriga sökande för att tacka dem för visat intresse.

Relaterat innehåll