This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Menu

Ledigt jobb

Rådgiver/prosjektleder - fysisk og elektronisk sikring

Om jobben

ÅF Advansia er ledende i Norge innen prosjekt- og byggeledelse av store, komplekse landbaserte bygg- og anleggsprosjekter. Vi er i dag 280 ansatte, de fleste med mastergrad innen bygg/tekniske fag. De aller fleste av våre medarbeidere jobber i team som representant for offentlige byggherrer i roller som prosjektledere og byggeledere. Vi har gjennom mange år videreutviklet vårt kvalitetssystem med utgangspunkt i praktisk erfaring fra prosjektene, og er sertifisert iht. ISO 9001, ISO 14001 og OHSAS 18001. Bærekraft, miljø og sikkerhet blir høyt prioritert. En fersk medarbeiderundersøkelse bekrefter at du vil få høyt motiverte kolleger som opplever at de får brukt sin kompetanse og som ser at de får gode muligheter for videreutvikling i et positivt og faglig sterkt arbeidsmiljø.

For tiden bidrar vi i prosjekter som Kampflybasen Ørlandet, OSL-T2, Campus Ås, nytt Munch-museum, Nye Deichmanske hovedbibliotek, LHL (Campus Gardermoen), rehabilitering av Stortinget samt flere utdannings- og idrettsbygg.

Nå styrker vi staben ytterligere og søker en erfaren og engasjert ingeniør innen fysisk og elektronisk sikring. Du vil få ansvar for å følge opp prosjekter innen eiendom, bygg og anlegg hvor sikring mot terror, kriminalitet, spionasje og sabotasje har høy prioritet. Din rolle kan være som prosjektleder, byggeleder eller som teknisk rådgiver. Oppgavene finnes i alle faser av prosjektene, fra mulighetsstudier til gjennomføring, og kan omfatte:

 • Utrede sikringsbehov og sikringsmål
 • Gjennomføre verdivurderinger og risikoanalyser
 • Påse at sikringsbehov og -mål blir ivaretatt på riktig nivå i prosjekteringen
 • Være rådgiver ved valg av sikringskonsept og -løsninger
 • Påse at sikringstiltak og -funksjoner blir en integrert del av byggeprosjektet og kvalitetssikre prosesser for at avtalt kvalitet, framdrift og kostnad overholdes.
 • Integrasjon av tekniske systemer – avklare grensesnitt, utarbeide krav til test- og kontrollrutiner, bidra ved fullskalatest

Hvem er du?

Vi søker engasjerte kollegaer som ønsker å bidra i videre utvikling av ÅF Advansia, slik at vi kan løse våre kunders behov stadig bedre. Du trives i team, samarbeider godt og spiller andre (leverandører/utførende) gode.  Du kommuniserer tydelig på norsk, både muntlig og skriftlig, arbeider systematisk og løsningsorientert og er en selvstendig pådriver i prosjektene.

Du må ha ingeniør- eller sivilingeniørutdanning samt minimum 5-10 års erfaring innen ett eller flere av følgende områder:

 • Prosjekt- eller byggeledelse i prosjekter med høy sikringsprofil, f.eks fengsler, bank, regjeringsbygg, forsvarsanlegg - sikring mot terror, kriminalitet, spionasje og sabotasje
 • Erfaring som prosjekterende, RIB, RIE, RIV - Dynamiske laster, adgangskontroll/dørmiljø, kameraovervåkning/deteksjon, ITB, CBRN-beskyttelse, EMP
 • Verdivurderinger og risikoanalyser
 • Lovverk og anerkjente bransjestandarder samt erfaring fra bruk av disse til beskrivelser og kvalitetskontroller. Eksempelvis NS 5830-serien, PAS68/69.
 • Håndtering av skjermingsverdig informasjon

Dersom du ikke allerede er sikkerhetsklarert, vil det bli nødvendig å foreta dette.

Vi tilbyr

Vi tilbyr deg muligheten til å spille en viktig rolle i store, prestisjefylte prosjekter, få utfordrende arbeidsoppgaver og få gode utviklingsmuligheter på en arbeidsplass med et hyggelig arbeidsmiljø og høyt motiverte og dyktige kolleger.

Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, gode forsikrings- og pensjonsordninger, høy grad av fleksibilitet, rom for kompetanseutvikling og fri i romjul og påske.

Om selskapet

ÅF er et ingeniør- og konsulentselskap med oppdrag innen energi, industri og infrastruktur. Vi har siden 1895 bidratt til våre kunders utvikling og fremgang. Gjennom å kombinere ulike teknologiområder og kompetanser skaper vi lønnsomme, innovative og bærekraftige løsninger for en bedre fremtid. Vår base er i Europa men vår virksomhet og våre kunder finnes i hele verden.
ÅF - Innovation by experience.

Kontaktinformasjon

Hilde Bohinen
Hilde.Bohinen@afconsult.com