This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Menu

Attraktiv arbetsgivare

Attraktiv arbetsgivare

Många tror att ÅF bara handlar om teknik. Vi anser dock att vår historia huvudsakligen handlar om människor – djärva ingenjörer, affärsexperter, framsynta ledare och andra specialister som samarbetar så att nya insikter och idéer kan växa till smarta lösningar som för samhället framåt.

ÅFs framgångsrecept är nöjda, engagerade anställda. 2014 utnämndes ÅF till Sveriges näst mest attraktiva arbetsgivare av unga ingenjörer i ingenjörskategorin. Genom att vara en attraktiv arbetsgivare får vi möjlighet att välja först bland alla kandidater. Våra anställda är vår största tillgång och deras samlade färdigheter, såväl nu som i framtiden, avgör om ÅF kommer att lyckas skapa långsiktig lönsamhet, där ekonomiska, miljömässiga och sociala frågor harmoniserar med varandra.