This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Pressmeddelande

Pressmeddelande

ÅF vinner ramavtal med ESS i Lund

För mer information:  
 Johan Olsson, Divisionschef  070-249 00 75
 Viktor Svensson, Informationschef  070-657 20 26
 

ÅF har tecknat ett ramavtal med ESS AB (European Spallation Source) i Lund. ESS är ett Europeiskt projekt med 17 partnerländer som syftar till att bygga världens främsta neutronkälla för materialforskning i Lund.

ESS har genomfört en omfattande ramavtalsupphandling. ÅF står som ett av de tekniska konsultföretag som ESS tecknat ramavtal med.  ÅFs erfarenhet av stora projekt inom Industri, Infrastruktur, Miljö, Kärnkraftsteknologi, Mekanik och IT har bidragit till ramavtalet.

ÅF har till och från varit engagerade i projektet sedan 2003, framförallt som partner i ansökningsprocessen när EU beslutade att denna anläggning skulle byggas i Lund i konkurrens med Bilbao (Spanien) och ungerska Debrecen.

Konstruktionen av ESS beräknas starta 2013, anläggningen beräknas kunna öppna 2019 och vara i full drift till 2025. ESS kommer att användas av 2-3000 europeiska forskare per år.

ESS kommer att bli en flervetenskaplig forskningsanläggning i Lund baserad på världens mest kraftfulla neutronkälla och öppna nya möjligheter för forskare inom främst hälso-, miljö-, energi-, klimat-, transport- och ingenjörsvetenskap, läkemedel och arkeologi. ESS är ett europeiskt forskningsprojekt. Minst 17 länder skall samarbeta för att konstruera, finansiera, bygga och driva anläggningen.

Informationsavdelningen
ÅF AB


ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på hundraårig erfarenhet. Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av produkter och IT-system. ÅF har idag drygt 4500 medarbetare. Vår bas finns i Europa, men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen.