This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Pressmeddelande

Pressmeddelande

ÅF AB : Datum för ekonomisk information 2012

För mer information:

Viktor Svensson, Informationschef                      070-657 20 26

Ekonomisk information från ÅF kommer under år 2012 att lämnas enligt följande:

Bokslutskommuniké för 2011 års verksamhet
13 februari
Delårsrapport januari-mars 2012
7 maj
Rapport från årsstämman
7 maj
Delårsrapport januari-juni 2012
13 juli
Delårsrapport januari-september 2012 15 oktober

Årsstämman äger rum den 7 maj 2012 klockan 15.00 på ÅFs huvudkontor.

Samtliga rapporter distribueras samtidigt via Hugin Online till börs, nyhetsbyråer, analytiker, banker och media.

ÅF AB
Informationsavdelningen

ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på hundraårig erfarenhet.
Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av produkter och IT-system. Vi är även en ledande aktör inom kontroll och besiktning. ÅF har idag 4500 medarbetare. Vår bas finns i Europa, men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen.