This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Information om anslutning i ÅFs aktieprogram till ledande befattningshavare

För mer information:

Viktor Svensson, Informationschef 070-657 20 26

 

 

Vid årsstämman i ÅF AB den 2 maj 2011 fattades beslut om ett prestationsrelaterat aktiesparprogram riktat till upp till 100 nyckelpersoner inklusive VD.

 

Deltagarna kan spara ett belopp motsvarande maximalt 5 procent av sin bruttolön för köp av ÅF-aktier på OMX Nordic Exchange Stockholm under en 12 månaders period från det att programmet införts.

 

Vid anmälningsperiodens slut hade 95 ledande befattningshavare anmält intresse för köp av cirka 30 000 aktier för hela 2011 års program.

 

I det fall de i förväg uppsatta prestationsmålen uppnås fullt ut kommer 155 000 aktier att överföras vederlagsfritt, under 2014 samt 2015, till deltagarna - vilket kan medföra en maximal utspädning av vinst per aktie motsvarade 0,5 procent.

 

Information angående det fullständiga förslaget återfinns på ÅF ABs hemsida: www.afconsult.com

 

Informationsavdelningen
ÅF AB

 

 

ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på hundraårig erfarenhet. Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av produkter och IT-system. ÅF har idag drygt 4500 medarbetare. Vår bas finns i Europa, men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen.