This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Pressmeddelande

Pressmeddelande

ÅF vinner miljöprojekt i Vietnam

För mer information:

 

Eero Auranne, Divisionschef, Energy    +358 (0)40 3485120
Viktor Svensson, Informationschef          070-657 20 26

 

ÅF har tilldelats uppdraget som "teknisk specialistkonsult" för städerna Quy Nhon och Nha Trang i Vietnam. ÅFs uppgift är att stödja myndigheter gällande dess allmännyttiga verksamheter såsom avfallshantering och vattenrening. Projekten finansieras av Världsbanken.

 

I ett ytterligare konsultprojekt är ÅF utsedd rådgivare till finansdepartementet i Vietnam. Detta uppdrag består i att säkra miljömässiga och sociala konsekvenser av planerade lokala infrastrukturprojekt. Dessa kommer att finansieras av den lokala utvecklings- och investeringsfonden (LFID), som i sin tur också finansieras av Världsbanken.

 

Värdet av dessa konsultkontrakt överstiger 2 miljoner US dollar för ÅF.

 

ÅF har kontor i Hanoi och har funnits på den vietnamesiska marknaden i över 15 år. ÅF har genomfört drygt 30 omfattande projekt i landet - från anläggning av stora vattenkraftverk, massa- och pappersfabriker, kol- och gaseldade kraftverk till samhällsplanering och miljöprojekt.

 

Informationsavdelningen
ÅF AB

 

 

ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på hundraårig erfarenhet. Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av produkter och IT-system. ÅF har idag 4500 medarbetare. Vår bas finns i Europa, men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen.