This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Pressmeddelande

Pressmeddelande

ÅF vinner betydande energiprojekt för Holmen

För mer information:

 

Eero Auranne, divisionschef Energy +358 40 3485120
Viktor Svensson, Informationschef 070-657 20 26

 

 

ÅF har undertecknat ett betydande konsultkontrakt med Iggesund Paperboard (Workington, England) Ltd, som ägs av Holmen AB.

 

Iggesund skall investera i en biobränslepanna vid kartongbruket i Workington, England. Investeringen uppgår till 1,1 miljarder kronor. Den nya anläggningen kommer att stå för fabrikens totala energibehov i form av elektricitet och ånga.

 

ÅF är utsedd teknisk huvudkonsult och uppdraget innefattar kompetenser som rör projektledning, detaljkonstruktion, inköp såväl som anläggningskonstruktion.

 

Anläggningen kommer att dimensioneras för en totaleffekt på 150 MW och beräknas producera 325 GWh elenenergi och 420 GWh värmeenergi per år. Det innebär en radikal omläggning av brukets energiförsörjning från fossil naturgas till biobränslen vilket kommer att medföra att de fossila koldioxidutsläppen från bruket i stort sett elimineras. Den nya biopannan beräknas tas i bruk i april 2013.

 

 

Informationsavdelningen
ÅF AB

 

 

ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på hundraårig erfarenhet. Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av produkter och IT-system. ÅF har idag drygt 4500 medarbetare. Vår bas finns i Europa, men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen.