This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Pressmeddelande

Pressmeddelande

ÅF förvärvar Energo AB från Bure

- blir ledande på Elkraft och Energieffektiva fastigheter.

För mer information:  
Jonas Wiström, VD & Koncernchef 070-608 12 20
Jonas Ågrup, CFO 070-333 04 95
Viktor Svensson, Informationschef 070-657 20 26

 

ÅF förvärvar 100 procent av aktierna i teknikkonsultföretaget Energo AB av Bure AB*.

Energo, grundat 1966, är ett etablerat konsultföretag med hög kompetens och stor erfarenhet inom Energi & Elkraft, tekniska installationer i Fastigheter samt inom IT & Telekom. Företaget har närmare 300 medarbetare - varav merparten i Stockholm, Malmö och Helsingborg.

Energo beräknas omsätta drygt 300 MSEK med en rörelsemarginal på 8,5 procent i år. Baserat på ett Enterprise Value om 300 MSEK betalar ÅF cirka 260 MSEK för aktierna. Konsolidering av förvärvet sker preliminärt den 1 december.

ÅF räknar med årliga synergivinster på cirka 20 MSEK. De integrationskostnader som krävs för framför allt samlokalisering och IT-integration bedöms uppgå till 5-10 MSEK och kommer att belasta ÅFs första kvartal 2011.

Förvärvet gör ÅF till en branschledare i Sverige inom de långsiktigt expansiva områdena Energieffektiva Fastigheter (Installation) och Elförsörjning till Industrin.

Energos största affärsområde, Installation, med cirka 180 konsulter, har verksamhet inom tekniska installationer och energieffektivisering av fastigheter. Viktiga kunder är Skanska, Akademiska Hus och Vasakronan. Denna verksamhet kommer förstärka ÅFs division Infrastruktur som i och med förvärvet får fler än 850 konsulter inom tekniska fastighetsinstallationer i Sverige och Norge.

Energos näst största affärsområde, Energi & Elkraft, har specialiserade konsulter inom främst vattenkraft, dammsäkerhet, vindkraft, elnät och kraftförsörjning. Viktiga kunder är E.ON, Statkraft, Stockholm Stad och Fortum. Denna verksamhet kommer stärka ÅFs division Industry till att bli en komplett leverantör inom vattenkraft och elnät.

Energos verksamhet inom IT & Telekom kommer att förstärka ÅFs division Technology.

ÅFs Vision är att omsätta 1 Mdr Euro år 2015. Tillväxten ska ske till hälften organiskt och till hälften via förvärv. Strategin är att vara nummer 1 eller 2 på de marknader vi verkar.

*Bure äger 94,5 % av aktierna, övriga ägs av ledande befattningshavare i Energo.

ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på hundraårig erfarenhet. Vi har idag cirka 4500 medarbetare. Vår bas finns i Europa, men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen.