This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Pressmeddelande

Pressmeddelande

ÅF avyttrar ägandet i ÅF-TÜV Nord

För mer information:  
   
Jonas Wiström, VD & Koncernchef 070-608 12 20
Viktor Svensson, Informationschef 070-657 20 26

 


ÅF har idag träffat avtal om försäljning av sin hälftenandel i ÅF-TÛV Nord, vars verksamhet är att bedriva tredjepartskontroll inom kärnkraft. Köpare är den andra hälftenägaren, det tyska tekniska kontrollföretaget, TÜV NORD.

Köpeskillingen uppgår till 32,5 MSEK, vilket ger upphov till en reavinst för ÅF motsvarande cirka 30 MSEK. Transaktionen kommer att innebära en positiv resultateffekt på ÅFs tredje kvartal 2010. 

ÅF-TÜV Nord sysselsätter 13 medarbetare och omsatte 42 MSEK under 2009. Rörelseresultatet uppgick till 5,3 MSEK 2009. 

Försäljningen är ett led i renodlingen av ÅF som ett ledande tekniskt konsultföretag. I mars 2010 avyttrades ÅF-Kontroll till tyska DEKRA. 

Informationsavdelningen
ÅF AB 

ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på hundraårig erfarenhet. Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av produkter och IT-system. ÅF har idag drygt 4000 medarbetare. Vår bas finns i Europa, men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen.