This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Pressmeddelande

Pressmeddelande

ÅF - ny organisation för ökad lönsamhet och tillväxt

För mer information:  
   
Jonas Wiström, VD & Koncernchef    070-608 12 20
Viktor Svensson, Informationschef 070-657 20 26
 
ÅFs division Infrastruktur delas upp i två divisioner från och med den 1 oktober 2010. Syftet är att tydliggöra två långsiktiga satsningsområden och öka fokus på lönsamhet samt tillväxt framöver.

De nya divisionerna kommer att uppkallas Infrastructure respektive Technology.

Infrastructure, som får cirka 1 000 medarbetare, samlar ÅFs kompetenser för modern, miljöanpassad Samhällsbyggnad. Divisionens konsulter är huvudsakligen inriktade på installationer i fastigheter, väg- och järnvägsprojektering, samhällsplanering och ljud & vibrationer. Stora kundgrupper är statliga myndigheter och verk samt bygg- och fastighetsföretag. Till chef för divisionen har utsetts Mats Påhlsson, tidigare chef för affärsområdet Samhällsbyggnad inom division Infrastruktur. Mats började på ÅF för drygt ett år sedan och har lång erfarenhet från konsult- och anläggningsbranschen. Mats Påhlsson ingår och förstärker ÅFs koncernledning från och med den 1 oktober 2010.

Technology, som får närmare 700 medarbetare, samlar ÅFs kompetenser för telekom, avancerad produktutveckling, försvarsteknik och IT. Divisionens konsulter är främst inriktade på programvara, elektronik, mekanik, projektledning och systemintegration. Stora kundgrupper är telekom- och försvarsindustrin. Till chef för divisionen har utsetts Johan Olsson, tidigare chef för division Infrastruktur.

Samtidigt byter ÅFs division Engineering namn till Industry.

ÅFs fyra divisioner, från och med den 1 oktober, blir följaktligen: Energy, Infrastructure, Industry och Technology.

Informationsavdelningen
ÅF AB

ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på hundraårig erfarenhet. Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av produkter och IT-system. ÅF har idag drygt 4000 medarbetare.
Vår bas finns i Europa, men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen.