This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Pressmeddelande

Pressmeddelande

ÅF blir Green Advisor och sponsor till fyra Olympiska Kommittéer

För mer information:


Jonas Wiström, VD & Koncernchef

070-608 12 20

Alice Bah Kuhnke, CSR/Miljöchef

073-256 16 85

Viktor Svensson, Informationschef

070-657 20 26

 

Från och med årsskiftet har ÅF inlett ett betydande samarbete med de Olympiska Kommittéerna i Sverige, Norge, Finland och Schweiz.  ÅF tar därmed steget från titelsponsorskapet av ÅF Golden League 2008-2009 till att bli en olympisk partner.


ÅF blir en exklusiv "Green Advisor" till samtliga fyra Olympiska Kommittéer.
Det innebär att ÅF kommer att agera som rådgivare i gröna frågor och som en aktiv resurs för att utveckla de olympiska idrotterna ur ett hållbarhetsperspektiv. Hållbarhetsfrågan växer snabbt i den olympiska rörelsen - inte minst i fråga om valet av framtida OS-städer. Fokus kommer att ligga på policys, strategier och åtgärdsprogram samt utbildning av stab, tränare och aktiva. ÅF blir dessutom en sponsor till samtliga de fyra Olympiska Kommittéerna. Ett sponsoravtal är påskrivet för perioden 2010-2014, vilket täcker tre olympiska spel.  ÅF kommer att utbilda de olympiska trupperna i samtliga dessa länder i gröna frågor inför varje olympiskt spel.


De olympiska ringarna och den exklusiva titeln Green Advisor kommer att integreras i ÅFs externa kommunikation. De olympiska ringarna och den olympiska associationen är världens starkaste men tillika det mest skyddade icke-kommersiella varumärket.


"Jag är övertygad om att detta prestigefulla samarbete kommer att generera fler klimat- och miljöinriktade affärer för ÅF. Samarbetet med den olympiska rörelsen stärker också ÅF ytterligare som en attraktiv arbetsgivare för de bästa tekniska konsulterna. På sikt så tror jag att vi kommer addera fler ÅF-länder till detta nytänkande olympiska samarbete, säger Jonas Wiström, VD och Koncernchef för ÅF.


"Vi inom den olympiska rörelsen ser fram emot ett tätt samarbete med ÅF och hoppas att med ÅFs hjälp genom våra olympier ytterligare sätta fokus på de gröna frågorna och kopplingen mellan idrott och miljö i ett ännu bredare perspektiv, säger Gunilla Lindberg, generalsekreterare SOK och ledamot av Internationella Olympiska Kommittén.


"Vi är oerhört glada för det nya samarbetet med ÅF. Det kommer att ge cirka 20 fler talanger möjlighet att göra den hundraprocentiga satsning som krävs för att kunna nå den olympiska prispallen, säger Stefan Lindeberg, ordförande SOK.


Läs mer om: ÅF - Olympic Green Advisor på www.afconsult.com

 


ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på hundraårig erfarenhet. Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av produkter och IT-system. Vi är även en ledande aktör inom kontroll och besiktning. ÅF har idag 4500 medarbetare. Vår bas finns i Europa, men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen.