This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Pressmeddelande

Pressmeddelande

ÅF får betydande uppdrag för "Förbifart Stockholm"

För mer information:

 

Johan Olsson, Divisionschef Infrastruktur 070-249 00 75
Mats Påhlsson, Affärsområdeschef Samhällsbyggnad 070-534 64 00
Viktor Svensson, Informationschef 070-657 20 26

 

ÅF har, i samarbete med teknikkonsultföretaget Scott Wilson UK, tilldelats två av fyra upphandlingar av tekniska konsulttjänster för projekt Förbifart Stockholm. Beställare är Trafikverket.

Kontraktsvärdet beräknas till närmare 200 MSEK, varav cirka 2/3-delar tillfaller ÅF och återstoden Scott Wilson. De vunna uppdragen, som består i att projektera trafikplatserna Akalla och Häggvik samt bergtunnlarna, börjar efter sommaren och beräknas pågå under två år.

För ÅF är de vunna anbuden strategiskt viktiga och går i linje med satsningen mot att bli en ledande aktör inom området Samhällsbyggnad. Efter en kraftfull satsning det senaste året har ÅF 450 konsulter som är specialiserade på Samhällsbyggnad. Mot bakgrund av idag annonserade uppdrag räknar ÅF med att kunna fortsätta expandera inom området.

Förbifart Stockholm planeras bli en ny motorvägsförbindelse som ska knyta samman de norra och södra länsdelarna, avlasta Stockholms centrala delar och minska sårbarheten i Stockholms trafiksystem. Största delen av vägen, drygt 17 av 21 km, kommer att gå i tunnel. Förbifart Stockholm fick tillåtlighet av regeringen den 3 september 2009.

Informationsavdelningen
ÅF AB


ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på hundraårig erfarenhet. Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av produkter och IT-system. ÅF har idag drygt 4000 medarbetare. Vår bas finns i Europa, men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen.