This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Pressmeddelande

Pressmeddelande

ÅF vinner avtal med Forsmark

För mer information:
 
 
ÅF, genom dotterbolaget ÅF Kontroll, har av Forsmarks Kraftgrupp fått i uppdrag att leverera återkommande kontroll av rör & komponenter med kvalificerade provningssystem. Uppdraget avser Forsmark 1-3 under revisionsperioden 2009-2011 samt option på ytterligare två år. Uppdraget omfattar mekaniserad- och manuell provning.
 
ÅF-Kontroll har dessutom vunnit uppdraget att ta fram och kvalificera teknik för mekaniserad provning av rostfri svets. Projektet är gemensamt för de svenska tillståndshavarna, Oskarshamn, Forsmark och Ringhals och leds av Forsmark.
I kontraktet ingår option på provning årligen till och med 2013.
 
Det totala ordervärdet för ÅF-Kontroll uppskattas till 25 MSEK för de första tre åren.
 
Kontinuitet, hög kompetensnivå som bygger på stor erfarenhet av aktuella uppdrag var orsaker som framfördes till valet av ÅF-Kontroll.
 
Genom uppdraget förstärker ÅF sin ställning som den ledande aktören till svensk kärnkraft inom segmentet återkommande kontroll.
 
Informationsavdelningen
ÅF AB
 
 
 
 
ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på hundraårig erfarenhet.
Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av produkter och IT-system. Vi är även en ledande aktör inom kontroll och besiktning. ÅF har idag 4500 medarbetare. Vår bas finns i Europa, men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen.