This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Pressmeddelande

Pressmeddelande

ÅF vinner betydande ramavtal med Vattenfall

För mer information:
 
 
 
 
ÅF har som ledande tekniskt konsultföretag under många år samarbetat med Vattenfall. När Vattenfall nu sökte strategiska samarbetspartners inom områdena Kärnkraft, Vattenkraft och Vindkraft föll valet naturligt på ÅF.
 
ÅF och Vattenfall har 2009-02-10 tecknat ett fyraårigt ramavtal som sträcker sig över åren 2009-2012.
 
Avtalet avser teknikkonsulttjänster och spänner över allt från projektledning, analys och utredning till tekniska beräkningar och detaljkonstruktion inom alla tekniska discipliner.
 
Avgörande för valet av ÅF som en strategisk partner var att ÅF kunde påvisa kapacitet, kompetensbredd och djup samt viljan att utveckla partnerskapet med Vattenfall.
 
Vattenfall är före avtalets tecknande en av ÅF största kunder. Genom avtalet beräknas omsättningen mot Vattenfall öka betydligt.  
 
 
Informationsavdelningen
ÅF AB
 
  
ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på hundraårig erfarenhet. Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av produkter och IT-system. Vi är även en ledande aktör inom kontroll och besiktning. ÅF har idag 4400 medarbetare. Vår bas finns i Europa men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen.