This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Pressmeddelande

Pressmeddelande

ÅF - Information om anslutning till ÅFs aktieprogram till ledande befattningshavare

 
Vid årsstämman i ÅF AB den 5 maj 2009 fattades beslut om ett prestationsrelaterat aktiesparprogram riktat till upp till 160 nyckelpersoner inklusive VD.
 
Deltagarna kan spara ett belopp motsvarande maximalt 5 procent av sin bruttolön för köp av ÅF-aktier på OMX Nordic Exchange Stockholm under en 12 månaders period från det att programmet införts. Vid anmälningsperiodens slut hade 110 ledande befattningshavare anmält intresse för köp av cirka 23 400 aktier för hela 2009 års program.
 
I det fall de i förväg uppsatta prestationsmålen uppnås fullt ut kommer cirka 99 000 aktier att överföras vederlagsfritt, under 2012 samt 2013, till deltagarna - vilket kan medföra en maximal utspädning av vinst per aktie motsvarade 0,6 procent.
 
Information angående det fullständiga förslaget återfinns på ÅF ABs hemsida: www.afconsult.com.
 
Informationsavdelningen
ÅF AB
 
 
 
ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på hundraårig erfarenhet. Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av produkter och IT-system. Vi är även en ledande aktör inom kontroll och besiktning. ÅF har idag 4500 medarbetare. Vår bas finns i Europa, men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen.