This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Pressmeddelande

Pressmeddelande

ÅF tecknar brett teknikkonsultavtal med Øresundsbro Konsortiet

För mer information:
 
 
Øresundsbro Konsortiet har tecknat ett konsultavtal med ÅF avseende fem av sex teknikområden. ÅF blir därmed "Huvudleverantör" för tekniska konsulttjänster till Öresundsförbindelsen.
 
Øresundsbron köper olika typer av teknikkonsulttjänster för 10 miljoner DKK per år. Konsulttjänsterna från ÅF ingår i denna omfattning.

ÅFs avtal löper under 2 år med option på förlängning, med start den 1 maj 2009.
 
Teknikområdena omfattar: VVS, El & Automation, Bygg, Väg och Järnväg. Projekten varierar mellan att innehålla enskilda teknikområden eller projekt som spänner över flera områden.
 
ÅF var det enda konsultföretaget som lämnade anbud på samtliga teknikområden, vilket visar ÅFs bredd och möjlighet att leverera tjänster som spänner över de flesta tillämpbara teknikområden för industri och offentlig sektor.
 
ÅF har, sedan tidigare, även ett avtal med Øresundsbron för förebyggande samt felavhjälpande underhåll för ett antal elektroniska system och tekniska installationer: system för styrning och övervakning, nätverk, transmission, telefoni, radio, video och trafik.
 
Informationsavdelningen
ÅF AB
 
 
ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på hundraårig erfarenhet.
Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av produkter och IT-system. Vi är även en ledande aktör inom kontroll och besiktning. ÅF har idag 4500 medarbetare. Vår bas finns i Europa, men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen.