This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Pressmeddelande

Pressmeddelande

ÅF: ÅTERKÖP AV EGNA AKTIER MED ANLEDNING AV PRESTATIONSBASERAT AKTIEPROGRAM 2009

För mer information:
 
 
På årsstämman i ÅF den 5 maj 2009 bemyndigades styrelsen att under perioden fram till nästa årsstämma förvärva högst 270 000 egna aktier av serie B.
 
Med stöd av detta bemyndigande har styrelsen beslutat att förvärva maximalt 270 000 B-aktier, under perioden den 4 november 2009 - den 5 maj 2010. Förvärven kommer att ske kontant på OMX Nordic Exchange Stockholm till ett pris per aktie motsvarande det vid var tid registrerade kursintervallet.
 
Syftet med återköpen är att säkra bolagets förpliktelser med anledning av det på stämman antagna "Prestationsbaserat Aktieprogram 2009".
 
ÅF äger idag 82 000 egna B-aktier.
 
 
Informationsavdelningen
ÅF AB
 
 
ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på hundraårig erfarenhet.
Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av produkter och IT-system. Vi är även en ledande aktör inom kontroll och besiktning. ÅF har idag 4500 medarbetare. Vår bas finns i Europa, men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen.