This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Pressmeddelande

Pressmeddelande

ÅF: Återköp av egna aktier med anledning av Prestationsbaserat Aktieprogram 2008

För mer information:
 
 
 
På årsstämman i ÅF den 23 april 2008 bemyndigades styrelsen att under perioden fram till nästa årsstämma förvärva högst 230 000 egna aktier av serie B.
 
Med stöd av detta bemyndigande har styrelsen idag beslutat att förvärva maximalt
230 000 B-aktier, under perioden den 11 november 2008 - den 5 maj 2009. Förvärven kommer att ske kontant på OMX Nordic Exchange Stockholm till ett pris per aktie motsvarande det vid var tid registrerade kursintervallet.
 
Syftet med återköpen är att säkra bolagets förpliktelser med anledning av det på stämman antagna "Prestationsbaserat Aktieprogram 2008".
 
ÅF äger idag inga egna B-aktier.
 
Informationsavdelningen
ÅF AB
 
 
ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på hundraårig erfarenhet.
Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av produkter och IT-system. Vi är även en ledande aktör inom kontroll och besiktning. ÅF har idag över 4000 medarbetare. Vår bas finns i Europa, men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen.