This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Pressmeddelande

Pressmeddelande

ÅF vinner energiuppdrag i Estland

ÅF har vunnit ett betydande energikonsultuppdrag i Estland. Beställare är Fortum. 
 
ÅF ska ansvara för projektstyrning, projektering och entreprenörsövervakning när Fortum bygger ett nytt, 24 MW, biobränsleeldat kraftvärmevärk i staden Pärnu, Estland. Projektet kommer att genomföras av ÅFs enheter i Estland och Finland.
 
Uppdraget förstärker ÅFs ställning som ett ledande tekniskt konsultföretag för energianläggningar i Europa och Asien.
 
Informationsavdelningen
ÅF AB
 
 
 
För mer information:
 
Eero Auranne, Divisionschef                                   070-320 09 53                       
Viktor Svensson, Informationschef                          070-657 20 26
 
 
 
  
 
 
 
 
ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på hundraårig erfarenhet.
Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av produkter och IT-system. Vi är även en ledande aktör inom kontroll och besiktning. ÅF har idag 4000 medarbetare. Vår bas finns i Europa, men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen.