This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Pressmeddelande

Pressmeddelande

ÅF förvärvar BBK

               
ÅF, genom division Infrastruktur, förvärvar teknikkonsultföretaget BergByggKonsult AB (BBK) med 12 medarbetare i Stockholm.
 
BBK har specialistkompetens inom bergteknik, bergmekanik, geoteknisk instrumentering och 3D-laserskanning. Företagets medarbetare arbetar framförallt med förundersökningar, projektering, byggkontroll samt byggledning. Objekten är ofta undermarksutrymmen som tunnlar och bergrum samt berggrundade anläggningar på ytan.
 
Bland BBKs kunder finns Svensk Kärnbränslehantering, SKB, Banverket, SL, Vägverket, Vattenfall och Fortifikationsverket.
 
Informationsavdelningen
ÅF AB
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på hundraårig erfarenhet.
Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av produkter och IT-system. Vi är även en ledande aktör inom kontroll och besiktning. ÅF har idag 4000 medarbetare. Vår bas finns i Europa, men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen.