This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Pressmeddelande

Pressmeddelande

ÅF tecknar avtal med ABB

För mer information:
 
Per Magnusson, Divisionschef                                          070-676 64 26
Bengt-Åke Brunberg, Affärsområdeschef                         070-552 91 88
Viktor Svensson, Informationschef                                   070-657 20 26
 
 
ÅF, genom division Engineering, har fått i uppdrag av ABB att genomföra anläggningskonstruktionen i Kraftblocket vid Stora Ensos anläggningar i Hyltebruk.
 
ÅFs uppdrag innefattar cirka 20 000 konsulttimmar och kommer att drivas från ÅFs kontor i Norrköping. Uppdraget kommer också att innefatta konsultinsatser från ÅFs division Process.
 
Totalprojektet innebär i första hand att ersätta befintlig styr- och övervakningsutrustning mot ett modernt processtyrsystem. Det nya systemet skapar förutsättningar för effektivare produktion, förbättrad övervakning, kontroll och reglering, samt förbättrad arbetsmiljö och ökad driftstillgänglighet.
 
"Anledningen till att vi valde ÅF som samarbetspartner denna gång är deras kännedom om Hyltebruk samt kunskap inom teknikområdet anläggningskonstruktion", säger Hans Stenberg, kundansvarig på ABB för Stora Enso Hylte AB.
 
ÅF skall ansvara för all anläggningskonstruktion, framtagande av logik- och förreglingsscheman, processbeskrivningar, funktionsbeskrivningar och driftsinstruktioner samt riskanalys.
 
Informationsavdelningen
AB Ångpanneföreningen
 
 
 
 
 
ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på hundraårig erfarenhet.
Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av produkter och IT-system. Vi är även en ledande aktör inom kontroll och besiktning.
ÅF har idag över 3 500 medarbetare. Vår bas finns i Europa, men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen.