This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Pressmeddelande

Pressmeddelande

ÅF vinner omfattande massa- och pappersprojekt

För mer information:
 
Jan-Erik Eriksson, Affärsområdeschef, Division Process             070-666 00 71                                           
Viktor Svensson, Informationschef                                             070-657 20 26
 
 
ÅF har fått förtroendet av massa- och pappersföretaget Portucel att vara huvudkonsult vid en omfattande utbyggnad av det integrerade massa- och pappersbruket i Viana, Portugal.
 
Kontraktssumma för ÅF uppgår till cirka 32 MSEK.
 
ÅF, genom dess svenska och spanska enheter, kommer att ansvara för både projektering och projektledning vid projektet, kallat KLB400.
 
Uppdraget innefattar såväl basic- som detaljprojektering för följande avsnitt; fiberlinje, återvinning, returfiber och pappersmaskin. Projektets huvudsyfte är en kapacitetsökning.
 
ÅF är idag en av världens ledande konsulter inom massa- och pappersindustrin.
 
Informationsavdelningen
AB Ångpanneföreningen
 
 
 
 
 
ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på hundraårig erfarenhet.
Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av produkter och IT-system. Vi är även en ledande aktör inom kontroll och besiktning. ÅF har idag 3 500 medarbetare. Vår bas finns i Europa, men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen.