This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Pressmeddelande

Pressmeddelande

ÅF vinner uppdrag värt ca 200 MSEK av Banverket

För mer information:
 
Åke Rosenius. Divisionschef                              070-827 91 30
Viktor Svensson, Informationschef                     070-657 20 26
 
 
ÅF har vunnit en mycket omfattande order av Banverket avseende Projekt Citybanan i Stockholm.
 
Projektet består av tre större tekniska uppdrag: Tomteboda Bangård, Dubbelspårstunneln med tillhörande stationer, samt Management för risk och säkerhet.
 
ÅFs uppdrag rörande Tomteboda och Dubbelspårstunneln avser projektering av samtliga järnvägstekniska discipliner som Mark, Spår, El , Signal, Tele, SCADA och kanalisation samt teknisk support fram till och med ibrukstagande.
 
ÅFs uppdrag uppskattas vara värt ca 200 MSEK och beräknas pågå fram till år 2016.
 
Citybanan är en tvåspårig järnväg med två nya stationer i en cirka sex kilometer lång tunnel mellan pendeltågsstationen Stockholms södra och Tomteboda. Citybanan fördubblar spårkapaciteten genom Stockholm och en tätare och punktligare tågtrafik i Stockholm och Mälardalen blir möjlig. Samtidigt gynnas tågtrafiken i resten av Sverige.
 
 
Informationsavdelningen
AB Ångpanneföreningen
 
 
 
 
 
 
ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på hundraårig erfarenhet.
Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av produkter och IT-system. Vi är även en ledande aktör inom kontroll och besiktning. ÅF har idag 3 500 medarbetare. Vår bas finns i Europa, men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen.