This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Pressmeddelande

Pressmeddelande

ÅF avyttrar ÅF-CTS Oy

För mer information:
 
Jonas Wiström, VD                                         070-608 12 20
Eero Auranne, Divisionschef                             070-320 09 53                                                        
Viktor Svensson, Informationschef                    070-657 20 26
 
 
ÅF avyttrar det finska dotterbolaget ÅF-CTS Oy med 130 medarbetare för 4 miljoner Euro, vilket är i linje med bokfört värde.
 
Köpare är ledningen för ÅF-CTS Oy och riskkapitalföretaget Nordic Mezzanine Ltd.
 
Försäljningen är ett led i renodlingen av ÅFs division Process.
 
Den 1 januari 2007 gick cirka 70 medarbetare från ÅF-CTS Oy över till ÅF-Enprima Oy.  
Efter försäljningen av ÅF-CTS Oy är ÅF totalt cirka 350 medarbetare i Finland.
 
Affären kräver ett godkännande av en bolagsstämma i AB Ångpanneföreningen. En extra bolagsstämma kommer preliminärt att hållas i augusti och en separat kallelse kommer att publiceras senast två veckor före bolagsstämman.
 
 
Informationsavdelningen
AB Ångpanneföreningen
 
 
ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på hundraårig erfarenhet.
Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av produkter och IT-system. Vi är även en ledande aktör inom kontroll och besiktning. ÅF har idag 3500 medarbetare. Vår bas finns i Europa, men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen.