This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Pressmeddelande

Pressmeddelande

ÅF avyttrar AF Chleq Froté S.A.

För mer information:
 
Jonas Wiström, VD                                            070-608 12 20
Eero Auranne, Divisionschef                                070-320 09 53                                                        
Viktor Svensson, Informationschef                       070-657 20 26
 
 
ÅF avyttrar det franska dotterbolaget AF Chleq Froté S.A med 50 medarbetare.
 
Köpare är ledningen för AF Chleq Froté S.A. Försäljningspriset uppgår till 1 EURO.
 
Någon resultateffekt på grund av avyttringen uppstår inte då reservering skett i bokslutet för år 2006.
 
Försäljningen är ett led i renodlingen av ÅFs division Process.
 
Affären kräver ett godkännande av en bolagsstämma i AB Ångpanneföreningen. En extra bolagsstämma kommer preliminärt att hållas i augusti och en separat kallelse kommer att publiceras senast två veckor före bolagsstämman.
 
 
Informationsavdelningen
AB Ångpanneföreningen
 
 
 
ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på hundraårig erfarenhet.
Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av produkter och IT-system. Vi är även en ledande aktör inom kontroll och besiktning. ÅF har idag 3500 medarbetare. Vår bas finns i Europa, men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen