This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Pressmeddelande

Pressmeddelande

ÅF vinner omfattande energiuppdrag i Finland

För mer information:

Eero Auranne, Divisionschef                                           070-320 09 53
Viktor Svensson, Informationschef                                  070-657 20 26
 
ÅF har, av energiföretaget Kaukaan Voima Oy, vunnit ett omfattande konsultuppdrag gällande en ny kombinerad kraftvärmeanläggning i Lappeenranta i Finland.
 
ÅFs uppdrag omfattar tekniska projekttjänster och detaljprojektering av anläggningen samt teknisk support på plats.
 
Projektet kommer att genomföras av ÅFs enheter i Finland.        
 
Det nya kraftvärmeverket förläggs till UPM's Kaukas bruk och ska försörja såväl bruket med processånga och el som Lappeenranta Energia Oy med fjärrvärme och el.
Anläggningens energikällor kommer att vara bark och biobränsle. Kraftvärmeverkets effekt kommer att uppgå till 385 MWth och verket beräknas tas i drift under våren 2010.

Detta uppdrag stärker ytterligare ÅFs ställning som det ledande tekniska konsultbolaget för energianläggningar i norra Europa.

Informationsavdelningen
AB Ångpanneföreningen
 
 
ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på hundraårig erfarenhet.
Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av produkter och IT-system. Vi är även en ledande aktör inom kontroll och besiktning. ÅF har i dag 3500 medarbetare. Vår bas finns i Europa, men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen.