This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Pressmeddelande

Pressmeddelande

ÅF - ÅF slutför förvärv av Hansen & Henneberg AS

För mer information:
 
Viktor Svensson, Informationschef                                         070-657 20 26
 
 
ÅF annonserade den 27 april 2007 förvärv av ytterligare 31 procent av aktierna i det danska teknikkonsultföretaget Hansen & Henneberg AS. (Se separat pressmeddelande på www.afconsult.com).
 
Med anledning av förvärvet har styrelsen i ÅF, med stöd från bemyndigande från årsstämman 2006, fattat beslut om nyemission av 90 951 B-aktier riktad till ägarna av Hansen & Henneberg. Detta föranleder en utspädning motsvarande cirka 0,6 procent av aktiekapitalet och cirka 0,4 procent av rösterna.
 
ÅF äger i och med detta förvärv 80 procent av aktierna i Hansen & Henneberg.
 
 
Informationsavdelningen
AB Ångpanneföreningen
 
 
ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på hundraårig erfarenhet.
Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av produkter och IT-system. Vi är även en ledande aktör inom kontroll och besiktning. ÅF har i dag 3500 medarbetare. Vår bas finns i Europa, men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen.