This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Pressmeddelande

Pressmeddelande

ÅF vinner flerårigt avtal med OKG

För mer information:
 
Anders Egerbo, ÅF TÛV NORD                                      010-505 32 27                       
Viktor Svensson, Informationschef                                  070-657 20 26
 
 
ÅF-TÜV Nord AB, ett av ÅF-Kontroll hälftenägt bolag, anlitas av OKG som kontrollorgan avseende mekanisk utrustning, för de tre kärnkraftsanläggningarna i Oskarshamn.
 
Uppdraget är flerårigt och bedöms omfatta cirka 11 000 mantimmar per år.
 
Som en följd av uppdraget kommer ÅF-TÜV Nord AB att etablera ett lokalkontor, tillsammans med den befintliga verksamhet som ÅF redan har, i Oskarshamn. Och rekrytering av fler medarbetare pågår.
 
ÅF-TÜV Nord har sedan flera år ett motsvarande uppdrag vid kärnkraftsanläggningarna i Ringhals.
 
ÅF-TÜV Nord AB är ett samägt bolag, mellan tyska TÜV NORD Group och ÅF-Kontroll AB, för att bedriva tredjepartskontroll på kärntekniska anläggningar.
 
 
Informationsavdelningen
AB Ångpanneföreningen
 
 
 
 
 
ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på hundraårig erfarenhet.
Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av produkter och IT-system. Vi är även en ledande aktör inom kontroll och besiktning. ÅF har i dag 3500 medarbetare. Vår bas finns i Europa, men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen.