This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Pressmeddelande

Pressmeddelande

ÅF 1:a i Kunskapsföretagsbarometern

Svenska företag ger ÅF högst helhetsbetyg i branschkategorin Tekniska Konsulter samt i branschkategorin IT-konsulter - i den årliga Kunskapsföretagsbarometern (ISI Wissing).
 
 
Kunskapsföretagsbarometern är en årlig undersökning som genomförs på initiativ utav ISI Wissing. Syftet är att kartlägga hur ledningsgruppsmedlemmar (i företag med fler än 50 anställda) upplever och uppfattar kunskapsföretag som de kommer i kontakt med. Undersökningen utreder 128 kunskapsföretags image. Företagen är indelade i åtta branscher. Respondenterna - 610 stycken - uppgav först hur väl de känner till företagen och gav sedermera ett helhetsbetyg. I branscherna Tekniska konsulter och IT-konsulter placerade sig ÅF alltså dubbel 1:a. ÅF placerades även som det mest kända tekniska konsultföretaget.
 
AB Ångpanneföreningen,
 
Informationsavdelningen
 
 
Pressmeddelandet kan även laddas ner från medföljande länk:

ÅF är ett ledande tekniskt konsultföretag. Vi kombinerar avancerat IT- och ingenjörskunnande inom områdena energi, miljö, massa, papper och kontroll, i utvecklingen av industriella system och produkter samt vid utformningen av installationer och infrateknik. ÅFs 2 750 medarbetare återfinns på ett 50-tal orter i Sverige och i ett tiotal andra europeiska länder.