This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Pressmeddelande

Pressmeddelande

ÅFs bolagsstämma 2004-05-11

Vid AB Ångpanneföreningens bolagsstämma idag den 11 maj beslöts att:
 
  • En utdelning om 2:60 kronor per aktie skall utgå, med avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning per fredagen den 14 maj. Utdelningen kommer att utbetalas genom VPC per onsdagen den 19 maj.
  • Till styrelseledamöter omvälja Eva-Lotta Kraft, Carl-Erik Nyquist, Peter Sandström, Gunnar Svedberg, Helena Skåntorp, Magnus Grill samt nyval av Ulf Dinkelspiel.
  • Stämman beslutade vidare i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att för tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om apportemission av sammanlagt högst 500 000 aktier i samband med företagsförvärv.
 
 
Som personalrepresentanter i styrelsen har utsetts Jan Fröjd samt Karin Bäcker och som suppleanter valdes Karin Karlsson och Per-Åke Östling.
 
På det konstituerade styrelsemötet efter bolagsstämman valdes Carl-Erik Nyquist till ordförande och Gunnar Svedberg till vice ordförande.
 
 
AB Ångpanneföreningen
 
Informationsavdelningen

AB Ångpanneföreningen (publikt) <!-- hugin-supplied --><br> Fleminggatan 7, Box 8133, 104 20 Stockholm. Telefon 08-657 10 00. Fax 08-650 91 18. <!-- hugin-supplied --><br> www.af.se. Org.nr 556120-6474. Säte i Stockholm.